Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de vragen die het meest aan ons gesteld worden. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Voor een algemene melding over afval of containers, klik op de button hiernaast.

Vragen containers

Waarom kan ik de GFT-cocons nog niet gebruiken?

Vanaf 1 januari 2020 gaan ook inwoners van de hoogbouw gaan hun GFT-afval scheiden. We zijn daarom nu bezig met het plaatsen van GFT (groente, fruit en tuinafval) -cocons en GFE (groente, fruit en etensresten)-boxen. De uitrol van de GFT-cocons gebeurt in drie stappen. Eerst worden de hulzen geplaatst, deze zitten nu nog op slot. Vervolgens worden de bijpassende containers in de hulzen gezet. Tot slot worden de GFT-cocons ontsloten. Vanaf januari 2020 zullen de GFT-cocons klaar zijn voor gebruik. Tot die tijd kunt u uw GFE afval op de gebruikelijke manier aanbieden.  

Welke minicontainers krijg ik in het nieuwe inzamelsysteem?

Alle laagbouwbewoners krijgen drie nieuwe minicontainers:

 • 1 grijze container met groen deksel voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
  – > u levert uw huidige bruine minicontainer voor GFT in
 • 1 grijze container met een oranje deksel voor restafval (per 1 januari 2020 mag u hier ook het PMD bij aanbieden)
  -> u levert uw huidige groene minicontainer voor restafval in
 • 1 grijze container met blauw deksel voor papier en karton
Hoe herken ik mijn minicontainers?
De nieuwe minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. Wij vragen u de adressticker niet te verwijderen en uw minicontainer niet verder te personaliseren met bijvoorbeeld eigen stickers of verf.
Wat als er iets stuk is aan mijn nieuwe minicontainer?
Als er iets stuk is aan uw minicontainer, meldt u dit zo snel mogelijk bij de firma Inovim. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, via het gratis informatienummer: 0800 – 400 20 50. Of meld het bij de gemeente.
Mag ik mijn oude container(s) ook houden?
U mag uw oude container(s) houden, maar u kunt deze niet meer aan de straat aanbieden. Oude containers worden na invoering van het nieuwe systeem niet meer geleegd.
Wat gebeurt er met mijn oude minicontainer?
De oude minicontainers worden gerecycled of hergebruikt in andere (Europese) landen.
Kan ik extra nieuwe minicontainers aanvragen? Welke en hoeveel?

Ja, dat kan. In eerste instantie krijgt u  drie minicontainers met een inhoud van 240 liter. Mocht blijken dat u niet genoeg containers hebt voor GFT en/of papier/karton en/of PMD+Rest dan kunt u hiervoor een extra minicontainer aanvragen bij Inovim (0800 400 20 50). Er zijn geen kosten verbonden aan een extra mini container, behalve bij PMD+Rest want daar ga je betalen voor het aantal aanbieding met ingang van 2021.

Ik woon op de begane grond in de hoogbouw en in de huidige situatie maak ik gebruik van een rest container, één of meerdere gft containers alsmede een pas voor de ondergrondse afvalcontainer. In de nieuwe situatie krijg ik geen mini-containers meer, terwijl ik die voor mijn tuinafval wel nodig heb. Hoe kan ik nu mijn GFT afval gescheiden aanbieden?

Woont u op de begane grond in de hoogbouw en hebt u daarom een tuin, en maakt u nu ook gebruik van een mini-container voor GFT-afval dan zullen wij per situatie bekijken wat voor u de meest geschikte oplossing kan zijn. Het kan zijn dat uw GFT minicontainer omgewisseld wordt voor een nieuwe GFT minicontainer. Maar het zou ook kunnen zijn dat de GFT cocon in de omgeving van uw appartementencomplex een betere oplossing voor u is.

Ik woon in de hoogbouw en maak nu gebruik van inpandige containers. Houden we deze containers?

De inpandige rolcontainers zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen een ondergrondse afvalcontainer voor PMD + REST-afval en een GFT cocon in de buurt van uw appartementencomplex. Textiel-, glas- en papierbakken blijven ongewijzigd en worden uitgebreid.

Wat moet ik doen als mijn minicontainer is gestolen of zoekgeraakt?
Maak zo snel mogelijk melding van de vermissing bij de gemeente, zodat we de container kunnen blokkeren. De container kan dan niet meer namens u worden geleegd. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.

Wat moet ik doen als mijn minicontainer kapot is?

Meld dit bij de gemeente, u ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.

Het deksel van mijn nieuwe mini container past niet goed en is krom, wat moet ik doen?

Het kan zijn dat het deksel wat krom staat. Dit komt omdat de deksel ter plaatse aan de mini container wordt bevestigd. Na verloop van tijd trekt het deksel recht. Het helpt als u een paar dagen iets zwaars op het deksel legt.

Kan ik mijn minicontainers door een schoonmaakbedrijf laten schoonmaken?
Ja dat kan, maar dat moet u zelf regelen.

Hoe kan ik de containers weigeren?

Dat kan op verschillende manieren:
U kunt naar bellen naar het nummer dat vermeld is in de brief en aangeven dat u een minicontainer niet wenst
U kunt bij de bezorgers van Inovim aangeven dat een minicontainer niet wenst
U kunt na de uitlevering aangeven dat u de minicontainer(s)niet wenst

U bent verplicht afval gescheiden aan te leveren. Houd er rekening mee dat als u de containers weigert, u zelf zorg moet dragen voor het gescheiden aanleveren van uw afval. Bijvoorbeeld door alles gescheiden naar het afvalaanbiedstation te brengen. Houd er rekening mee dat groente-,  en fruitafval evenals etensresten niet bij het afvalaanbiedstation kunnen worden aangeboden.

Ben ik verplicht de containers aan te nemen?

Nee, u bent niet verplicht om de GFT of de Papier containers aan te nemen. U bent wél verplicht uw afval te scheiden. Dat is zo geregeld in de Afvalstoffenverordening en de Wet milieubeheer. Wilt u echter gebruik maken van de service van de gemeente om papier en GFT aan huis op te laten halen, dan moet u hiervoor de betreffende containers gebruiken. Het GFT-afval en papier/karton mag u niet meer bij het PMD + REST afval doen.

Als u de containers niet aanneemt, moet u zelf uw afval gescheiden aanleveren, bijvoorbeeld door het naar het afvalaanbiedstation te brengen.

Ik wil geen papier minicontainer.

De huidige ondergrondse papiercontainers in de wijk blijven bestaan. Als u deze wilt gebruiken en wilt dat uw minicontainer wordt opgehaald kunt contact opnemen met de firma Inovim. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, via het gratis informatienummer: 0800 – 400 20 50. Zij zullen dan de minicontainer zo snel mogelijk ophalen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u later alsnog een papiercontainer aan huis, dan zult u hier wel voor moeten betalen.

Hoe groot zijn de minicontainers?

De inhoud is 240 liter, de afmetingen zijn: lengte 740 mm, breedte 580 mm en hoogte 1005 mm.

Kan ik de containers eerst uitproberen en dan alsnog inleveren?

Ja dat kan. Er vindt 6 maanden na uitreiking van de containers een evaluatie plaats, waarbij inwoners de gelegenheid krijgen de containers terug in te leveren. Houd er rekening mee dat als u de containers weigert, of terug inlevert, u zelf zorg moet dragen voor het gescheiden aanleveren van uw afval. Bijvoorbeeld door alles naar het afvalaanbiedstation te brengen.

Hoe kan ik een minicontainer weigeren?

Als u ervoor kiest om GFT, papier/karton en/of rest+PMD op een andere manier te scheiden kunt u uw container(s) tijdens de bezorging weigeren. Wij maken hiervan een aantekening. Zo weten we hoeveel containers er zijn uitgereikt en geweigerd. Zijn de minicontainers tijdens uw afwezigheid wél bezorgd maar wilt u die niet? Neemt u dan contact op met Inovim. Inovim haalt dan later één of beide containers weer bij u op. Wilt u op een later moment alsnog een of meer containers ontvangen? Dat kan. NV Bar Afvalbeheer brengt u daarvoor dan echter wel kosten in rekening.

Ik heb niet zo veel afval en mijn tuin is niet zo groot. Kan ik mijn container ook omwisselen voor een kleinere?

6 maanden na uitreiking van de containers volgt een evaluatie. We gaan dan kijken waar en hoe we maatwerk kunnen leveren. Indien u een kleinere container wilt, kunt u dit aangeven.

Ik heb nu meerdere GFT-minicontainers, ik krijg er nu maar 1. Kan ik mijn oude GFT minicontainers houden?

U kunt eenmalig al uw GFT-containers aanbieden om gratis af te laten afvoeren. U kunt uw oude GFT containers ook houden, echter deze zullen en kunnen ook niet meer geleegd worden door de NV BAR-Afvalbeheer. Mocht u uw container (s) houden, maar u bedenkt zich later en wilt ze toch weer kwijt, dan kunnen de containers aangeboden worden als groot huishoudelijk afval en zullen de regels voor het aanbieden van groot huishoudelijk afval gelden. Dit betekent dat er in dat geval kosten verbonden zullen zijn aan het ophalen van deze GFT containers.

Ik heb aan 1 GFT minicontainer niet voldoende. Kan ik er meer krijgen?

U kunt meer dan 1 GFT minicontainer ontvangen. Mocht u meerdere minicontainers voor GFT willen hebben dan geeft u dat aan bij de NV BAR-Afvalbeheer. Dit kan via het contactformulier op de website van BAR-Afvalbeheer of uw gemeente. De NV BAR Afvalbeheer zal na de inventarisatie de extra aangevraagde GFT-containers zo spoedig mogelijk leveren.

De GFT-Afval minicontainer is bestemd voor Groente, Fruit en Tuinafval. Andere producten, zoals mest, mogen niet in een GFT mini container. Er zal een beoordeling op rechtmatigheid plaatsvinden door de NV.

Hoe houd ik mijn minicontainers voor GFT en restafval schoon?

De minicontainer voor GFT wordt om de 14 dagen geleegd. U kunt de minicontainer daarna zelf reinigen met groene zeep. U kunt de minicontainer ook tegen betaling laten reinigen door een professioneel bedrijf. Tot slot kunt u ook biozakjes gebruiken om de minicontainer schoner te houden.

Tips voor de GFT-container om eventuele nare luchtjes en ongedierte tegen te gaan:

 • Zet de container op een koele plek uit de zon.
 • Laat het deksel altijd een klein stukje open om te luchten, bijvoorbeeld met een stukje hout ertussen.
 • Gebruik in de GFT-container een krant of biologisch afbreekbaar zakje en in de restcontainer een plastic zak.
 • Maak de container regelmatig schoon met water en eventueel groene zeep.
 • Gebruik producten zoals containerfris, Bio-rem of HG tegen GFT-geur om eventuele stankoverlast te voorkomen.
 • Gebruik geen chloor! Dit is schadelijk voor het composteringsproces.
 • Leg een paar pagina’s van een krant op de bodem, dan leegt de container makkelijker.
 • Gebruik zakken van afbreekbaar plastic of papieren GFT-zakken om vervuiling van de container tegen te gaan.
 • Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten eerst uitlekken en drogen.

 

Tips voor de restafvalcontainer:

 • Gooi het restafval altijd in een plastic zak in de rest- en ondergrondse restcontainer.

Vragen over het beleid

Waarom moeten we ons afval gaan scheiden?

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, textiel, glas en plastic neemt wereldwijd sterk toe. Dit terwijl de winning van grondstoffen veel energie kost en schadelijke stoffen in het milieu brengt. Als we al ons afval scheiden, kunnen veel grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Dat heeft veel voordelen. Want hoe meer afval we scheiden, hoe minder we hoeven te verbranden. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Scheiden van afval bespaart namelijk geld: hoe minder afval, hoe minder kosten.

Wat kan je doen als je de pas kwijt bent ?

Verlies, diefstal of beschadiging afvalpas

U bent verantwoordelijk voor uw afvalpas. Het is daarom van belang dat u verlies, diefstal of beschadiging van uw pas onmiddellijk na ontdekking bij ons meldt via 14 0180 (Barendrecht) 0180 – 451 234 (Ridderkerk). Uw pas wordt dan geblokkeerd tegen oneigenlijk gebruik. U kunt een nieuwe afvalpas bij de gemeente aanvragen, bij voorkeur digitaal via info@bar-afvalbeheer.nl Een nieuwe pas aanvragen kost €20,00.

Wat is de huidige situatie in Ridderkerk?

Het huidige scheidingspercentage is heel erg laag. De hoeveelheid fijn restafval in de gemeente Ridderkerk in 2017 was 220kg per inwoner per jaar. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Ridderkerk was in 2017 maar liefst 555 kg per inwoner per jaar. De cijfers voor 2018 zullen niet veel afwijken van die uit 2017.

Wat verandert er met de inzameling van PMD?
Tot en met 31 december 2019 blijven we PMD wekelijks inzamelen met de bekende PMD-zakken. Met ingang van 1 januari 2020 stappen we over op nascheiding van PMD uit het restafval. U mag het PMD vanaf dan bij het restafval gooien in de grijze container met het oranje deksel.

Kan ik alle gft-cocons in mijn gemeente gebruiken?

Met uw pasje heeft u alleen toegang tot de restafvalcontainers, papiercontainers en gft-cocons (alleen voor hoogbouw) in uw buurt.

Waarom moet het PMD nu weer bij het restafval?

Ondanks dat het PMD in Ridderkerk nu met plastic zakken wordt ingezameld, zit er nog steeds veel PMD in het restafval. We kunnen dus veel meer PMD hergebruiken als we het gaan nascheiden. Nascheiding van PMD levert een veel hoger scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Tot slot scheelt het een aparte inzamelronde van de inzamelvoertuigen. Omdat het restafval en PMD nu in 1 keer wordt opgehaald. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan, namelijk het beste scheidingsresultaat tegen de laagste kosten voor inwoners, kunnen we met nascheiding beter behalen.

Blijven de snoeiroutes bestaan?

Nee deze blijven niet bestaan. Het blijft  mogelijk om een afspraak te maken om het snoei afval tegen betaling te laten ophalen. Per 1 januari 2020 zal dit niet kosteloos zijn.

Hoe gooi ik medisch afval en (incontinentie)luiers weg?
Hiervoor komt een oplossing op maat, maar voorlopig horen deze zaken nog bij het restafval. De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van recycling van luiers op de voet. Als u onvermijdbaar veel medisch afval heeft, is er een passende oplossing mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met de NV BAR Afvalbeheer.

Ik woon in de laagbouw, maar heb geen mini containers, wij maken momenteel gebruik van een ondergrondse container. Krijg ik nu mini-containers?

Als regel geldt: Laagbouwwoningen krijgen 3 minicontainers. 1 voor PMD+Restafval, 1 voor GFT en 1 voor papier/karton. Maar er zijn nieuwbouwsituaties waar ondergrondse containers voor PMD + restafval staan. U krijgt dan wel een minicontainer voor papier en GFT-afval.

Wij hebben nu een ondergrondse container bij ons huis (laagbouw) wat gebeurt daarmee?

In het geval er reeds een ondergrondse container staat voor rest afval, dan zullen we die handhaven. U ontvangt dan een pasje waarmee het PMD+ rest afval kunt storten. U krijgt daarnaast wel de mini container voor Papier/Karton en GFT-afval.

Waarom moet er een papiercontainer in mijn tuin? Er staan toch ondergrondse containers in de wijken?

Uit onze sorteeranalyses blijkt dat er veel te veel papier in het restafval zit. Gemiddeld per inwoner per jaar 28 kilo. Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat een eigen minicontainer voor papier aan huis veel betere scheidingsresultaten geeft.

Blijven de huidige openbare papiercontainers in de wijken gewoon bestaan?

Ja, deze blijven bestaan.

Verdwijnen de ondergrondse afvalcontainers?

Nee, alle ondergrondse containers voor restafval blijven. Hierin kunt u voortaan uw PMD (plastic verpakking, metaal (blik) en drinkpakken) + restafval kwijt. De afvalverwerker scheidt dit PMD na. Bewoners van laagbouw krijgen drie minicontainers voor herbruikbare grondstoffen, één voor papier/karton, één voor GFT en één voor rest+PMD. Bewoners van hoogbouw kunnen hun GFT en papier aanbieden bij een verzamelcontainer op loopafstand.

Waarom kan ik geen kleinere GFT minicontainer aanvragen? Een grote GFT met 1 persoon vullen is voor mij niet te doen. En voor een halve kliko zet ik hem niet aan de straat, aangezien ik volgend jaar, uiteindelijk, per lediging betaal.

U schrijft dat u liever een kleine GFT minicontainer ontvangt. Echter is het legen van uw GFT-container aan de straat gratis en deze kunt u dus ook kosteloos elke twee weken laten legen. U betaalt alleen voor het legen van uw PMD+rest minicontainer of het wegbrengen van uw restafval en PMD in de ondergrondse container. 6 maanden na uitreiking van de containers volgt een evaluatie. We gaan dan kijken waar en hoe we maatwerk kunnen leveren. Indien u een kleinere container wilt, kunt u dit dan aangeven.

Vragen over het afhalen/ophalen

Blijven de inzameldagen hetzelfde in het nieuwe plan?

De containers voor PMD + REST en de container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald, die voor papier eens in de vier weken.

Is het niet beter een PMD-container te plaatsen om zo PMD apart aan te leveren?

Nascheiding van PMD levert een veel hoger scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan, namelijk het beste resultaat tegen de laagste kosten voor inwoners, kunnen we met nascheiding beter behalen.

Wanneer worden de nieuwe minicontainers geleverd?
Het bezorgen van de nieuwe minicontainers gebeurt per wijk. Eerst bezorgen we de nieuwe minicontainer en later halen we de oude op. Zo zit u nooit zonder. De uitruil is in de weken vanaf 9 september 2019 en u krijgt tijdig schriftelijk bericht wanneer uw straat aan de beurt is.
Moet ik thuis zijn om de minicontainers te ontvangen ?
U hoeft voor de bezorging niet thuis te zijn. De minicontainers worden ter hoogte van uw huisnummer op straat geplaatst. De nieuwe minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. Wij vragen u de adressticker niet te verwijderen en uw minicontainer niet verder te personaliseren met bijvoorbeeld eigen stickers of verf.
Hoe nemen jullie mijn oude minicontainer in?
Uw huidige minicontainer voor restafval wordt eerst leeggemaakt en pas daarna opgehaald. U zet de container op de afgesproken datum voor 7.30 uur op de gebruikelijke aanbiedplek. Nadat de NV BAR Afvalbeheer de minicontainer heeft geleegd, wordt deze op dezelfde dag of uiterlijk een dag erna opgehaald door de firma Inovim. Laat u de container daarom aan de weg staan!
Blijven de inzameldagen hetzelfde in het nieuwe plan?

De inzameldagen blijven voorals nog hetzelfde, de ophaaldagen voor papier worden toegevoegd. Op uw persoonlijke digitale afvalkalender ziet u wanneer uw wijk aan de beurt is. Uw persoonlijke digitale afvalkalender raadplegen kan op verschillende manieren:

 • Via de afvalkalender op deze website. Geef hier uw postcode en huisnummer op en u heeft direct toegang tot uw persoonlijke afvalkalender.
 • Via de gratis BARafval-app. Vul uw postcode en huisnummer in en bekijk direct de voor u relevante ophaaldagen.

 

Hoe vaak wordt het afval opgehaald in het nieuwe afvalinzamelingssysteem?

Bewoners van laagbouw krijgen drie minicontainers voor afvalscheiding aan huis, één voor PMD + REST, één voor GFT en één voor papier. De containers voor PMD + REST en de container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald, die voor papier eens in de vier weken.

Wat gebeurt er met mijn PMD in het nieuwe plan?
Tot en met 31 december 2019 blijven we PMD wekelijks inzamelen met de bekende PMD-zakken. Met ingang van 1 januari 2020 stappen we over op nascheiding van PMD uit het restafval. U mag het PMD vanaf dan bij het restafval gooien in de grijze container met het oranje deksel.

Kan ik mijn mini container voor papier/karton al gebruiken?

De mini container voor papier/karton wordt vanaf oktober bij u geledigd. U kunt de mini container voor papier/karton daarom al gebruiken vanaf nu.

Hoe bied ik mijn minicontainer aan op de inzameldag?
 • Zet de minicontainer op de ophaaldag tussen 7.00 en 7.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 22.00 uur.
 • Haal de minicontainer op de ophaaldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 21.00 uur weer weg van de aanbiedplaats.
 • Zorg dat het deksel van de minicontainer gesloten is.
 • Plaats geen vuilniszakken of dozen op of naast de minicontainer.
 • Een minicontainer die te zwaar is, kan niet worden geleegd. Zorg er dus voor dat de minicontainer niet meer dan 60 kilo weegt.

AVG vragen

Welke data en persoonsgegevens (direct en indirect) worden er precies verzameld, verwerkt en opgeslagen (bijv. stort- of ledigingsgegevens, zoals datum en tijdstip van afvalledigingen, die via de afvalpas of de chip van de minicontainer zijn te koppelen aan het adres van een inwoner). Met welk exact omschreven doel? Op basis van welke wettelijke grondslag?

Voor een correcte beantwoording van deze vraag is het van belang een onderscheid te maken tussen de huidige en de toekomstige situatie.

Huidige situatie
In artikel 6 van het huidige Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 heeft het college de inzameldienst de bevoegdheid gegeven om de container te voorzien van een elektronische chip en van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. Aanvullend heeft het college vastgesteld dat daar waar ondergrondse inzamelvoorzieningen worden gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke restafvalstoffen wordt per huishouden een toegangspas verstrekt (artikel 6 lid k). De toegangspas is verstrekt op basis van postcode en huisnummer. Er vindt hierbij geen registratie van inworpopeningen plaats. 

Grondslag hiervoor is:
1. Om doelmatig afvalbeheer conform artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer uit te kunnen voeren wat betreft het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen;
2. de afvalinzameling uit te kunnen voeren, waaronder adresgebonden inzameling;
3. toezicht en handhaving mogelijk te maken in geval van overtreding van de regels van de verordening en het Uitvoeringsbesluit die toezien op het gebruik van het inzamelmiddel en/of voorziening en de wijze van aanbieden van afval. Dit betreft onder andere het voorkomen van afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval;
4. vragen van bewoners te beantwoorden en mededelingen te doen;
5. de efficiency van de afvalinzameling te verbeteren, waaronder routeoptimalisatie

Toekomstige situatie
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de invoering van een variabel tarief. Om een variabele tariefstelling per aansluiting mogelijk te maken zal in de toekomst ook het aantal ledigingen per aansluiting geregistreerd worden. Voor inwoners die beschikken over een minicontainer zal dit gebaseerd zijn op het aantal keer dat zij de minicontainer voor lediging aanbieden. Voor gebruikers van ondergrondse containers zal dit zijn op basis van het aantal geregistreerde inworpopeningen per pas op basis van postcode en huisnummer. In 2020 zal dit systeem als proef worden uitgevoerd, waarbij de inwoners kunnen wennen aan het systeem en een terugkoppeling krijgen van het aantal keren dat huishoudelijk afval is aangeboden. In 2021 zal het systeem definitief zijn en  financieel kunnen afrekenen op basis van aanbiedingen van Restafval+PMD.

Op dit moment zijn de voertuigen nog niet uitgerust met leesapparatuur voor het uitlezen van de chips en  vindt er nog geen registratie plaats van de inzamelfrequentie. Vanaf 1-1-2020 is dit wel het geval.

 

Voldoet dit aan de AVG-eis van dataminimalisatie, of worden er méér data/persoonsgegevens verzameld en verwerkt dan voor het omschreven doel en uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de gemeente noodzakelijk is (noodzakelijkheidscriterium)? Worden de data niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is (opslagbeperking).

Ja. Gelet op het antwoord op vraag 1 en het kader dat daarin is geschetst, voldoet deze wijze aan de vereisten van dataminimalisatie.

Welke (derden) organisaties en organisatieonderdelen kunnen bij die data/persoonsgegevens (autorisatie) en hoe is e.e.a. gekoppeld aan andere datasystemen (datakoppeling)?

De koppelingen zijn op dit moment niet gelegd. Bij de invoering wordt rekening gehouden met wettelijk gestelde eisen in het kader van AVG. Voor de inning van de afvalstoffenheffing zal de gemeentelijke belastingdienst beschikken over de noodzakelijke gegevens.

Bij wie ligt het eigenaarschap van de verzamelde data en tot persoon herleidbare gegevens (gemeente Ridderkerk? NV BAR afvalbeheer? BAR-organisatie?). Zijn verantwoordelijkheden tussen de ketenpartijen (gemeente, NV BAR, mogelijke andere partijen) in het proces van dataverzameling, dataverwerking, databescherming/beveiliging, datavernietiging en anonimisering/pseudonimisering helder en schriftelijk vastgelegd?

Het is in juridische zin niet mogelijk data in eigendom te hebben. Niettemin is er natuurlijk altijd sprake van een beheerder. Dat beheer ligt primair bij de NV BAR-Afvalbeheer. Die verzamelt de gegevens ten behoeve van zijn taak.

Omdat er sprake is van een uitvoeringsorganisatie voor het beheer van afval, is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeenten hebben immers deze organisatie in het leven geroepen om het door hen vastgestelde beleid en de overige kaders uit te voeren.
Voor wat betreft de afspraken die zijn gemaakt wijzen wij op het inmiddels ter besluitvorming voorgelegde privacybeleid voor de gemeente Ridderkerk. Die geven het kader voor de onderwerpen zoals die zijn genoemd in de vraag. Zodra dit beleid is vastgesteld, is de gemeente hieraan gebonden.

Hoe is gegarandeerd dat de verzamelde / verwerkte data juist en actueel zijn (waarborgen juistheid, en zaken als o.a. bewijs van lediging/aanbieding)? En is het inzagerecht en het recht op gegevenswissing van burgers adequaat geregeld?

De gegevens die worden gebruikt zijn afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Dat is een basisregistratie waardoor geborgd is dat de daaruit gebruikte gegevens juist zijn en actueel.
Voor wat betreft de borging van de gegevens over de ledigingen zullen de gegevens op twee plekken worden opgeslagen. De eerste is in Afvalris (het backofficepakket van de NV BAR-Afvalbeheer) en het tweede is C-trace, dat is het softwarepakket waar de registratie binnen komt van de inzamelvoertuigen en ondergrondse containers.

Hoe zit het met de databeveiliging tegen inbreuken en hacks (zie ook https://basisbeveiliging.nl/#report-ridderkerk, voor beveiligingsoverzicht van alle Nederlandse gemeenten en provincies). Welke potentiele mogelijkheden tot datalekken worden voorzien en in hoeverre zijn die adequaat afgedekt?  Beveiliging is passend als de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn afgestemd op de risico’s voor de rechten van de betrokkenen (burgers). Er zal moeten worden gewaarborgd dat de persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

Het goed beveiligen van persoonsgegevens is zonder meer belangrijk. De mate van beveiliging is echter afhankelijk van aard van de gegevens. Zoals hiervoor aangegeven gaat het hier primair om de verwerking van adresgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar één of meer personen, maar zeggen niet zonder meer iets over een natuurlijke persoon. Daarmee zijn het geen gegevens die een hoog risico inhouden voor natuurlijke personen.

Wie houdt toezicht op adequate verzameling en -verwerking van data en tot persoon/huishouden te herleiden data? Hoe ziet dat toezicht eruit?

De gemeenten hebben een FG aangesteld die toezicht houdt binnen de organisatie. Dat is voor overheden ook verplicht op grond van de AVG. Deze wijze van verwerken valt onder die toezichtstaak.

Afval-app, welke “zal worden voorzien van een overzicht hoe vaak de ondergrondse container voor PMD+restafval (hoogbouw) en de minicontainer voor de laagbouw is gebruikt, c.q. is aangeboden”.

Voor een dergelijke app, welke persoonsgegevens verwerkt, gelden dezelfde voorwaarden als hierboven. Bovendien is toestemming tot gegevensverwerking nodig van de individuele burger, die daarover dan wel eerst zorgvuldig, volledig en begrijpelijk geïnformeerd dient te worden). Is daarin voorzien?

Er worden in de BAR-Afval App geen persoonsgegevens verwerkt. De app heeft een raadpleegfunctie op basis van postcode + huisnummer

Op welke andere manieren zullen burgers worden geïnformeerd over hoe vaak gebruik is gemaakt van container/ophaaldienst? Een app alléén is onvoldoende inclusief. Er zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met lagere inkomens of mensen die uit principiële overwegingen geen smartphone hebben en/of geen gebruik kunnen/wensen te maken van een digitale voorziening. Hoe kunnen zij bij hun gegevens? Hoe worden zij geïnformeerd? Hoe kunnen zij controleren op juistheid van de Diftar-afvalheffing?

Bij de voorbereiding van de invoering van het variabele tarief wordt ook rekening gehouden met bovengenoemde doelgroepen. De website van de NV BAR-Afvalbeheer zal toegankelijk worden gemaakt voor inwoners, zodat zij op de website het aanbiedgedrag kunnen zien. Dit is onderdeel van de operationalisering. Daarnaast wordt nagedacht over de mogelijkheid om deze mensen inzicht te geven via het klantcontactcentrum van de gemeente.

Worden de restafval mini-containers gewogen bij lediging?

Nee, de registratie zal plaats vinden op basis van het aanbieding van een minicontainer door het uitlezen van de chip of een aanbieding van een afvalzak bij een ondergrondse container door het registreren van de inworp op de afvalpas.

Algemene vragen

Ik ben vrijwilligere en ruim op eigen initiatief het zwerfafval in mijn straat/buurt op. Dit afval gooi ik in mijn eigen rest afval container. Met het nieuwe afvalinzamelingssysteem gaat me het opruimen van andermans troep geld kosten. Ik ga daarom stoppen met het opruimen van zwerfafval.

Op dit moment zijn we nog druk doende om een alternatief te zoeken om u te kunnen faciliteren bij het goede werk dat u verricht. Als u uw bericht en gegevens aan ons doorgeeft middels het contactformulier op onze website: www.BAR-Afvalbeheer.nl dan nemen wij contact met u op zodra wij een alternatief voor kunnen bieden.

Blijven verenigingen papier inzamelen?
Nee. Per 1 oktober neemt de gemeente de inzameling van papier en karton over. De verenigingen en kerken gaan andere activiteiten uitvoeren.

Wat betekent de nieuwe afvalinzameling voor Kerken, maatschappelijke instellingen en volkstuincomplexen?

Als u een vraag hebt namens een van bovengenoemde instellingen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website: www.bar-afvalbeheer.nl

Wat gaat dat allemaal niet kosten? Zijn de kosten wel goed in beeld gebracht?

De kosten zijn wel goed in beeld gebracht en wel zodanig dat voor de goedkoopste en meest effectieve oplossing gekozen is.

Waarom zit een krant over duurzaamheid verpakt in plastic?

Wat betreft de plastic folie rondom de duurzame krant van Barendrecht. Ik ben het helemaal met u eens dat idealiter geen gebruik was gemaakt van plastic. Om praktische redenen is gekozen voor een plastic adreswikkel. Wij hopen dat de ontvangers dit plastic scheiden omdat het goed gerecycled kan worden. Op deze manier blijft het een waardevolle grondstof.

Wordt er ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden?

In het nieuwe pasjessysteem wordt ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden. Een eenpersoonsgezin zal minder kiepbewegingen hebben dan een meerpersoonsgezin.

Komt er nog informatie voor VvE’s?

We gaan een separate informatie sessie organiseren voor de VvE’s in Ridderkerk. We zullen dan het beleidsplan doornemen en de praktische zaken voor de hoogbouw bespreken.

Waarom heb ik geen informatiebrief ontvangen?

Bewoners die nieuwe minicontainers ontvangen en de oude moeten inruilen hebben van ons een informatiebrief ontvangen. Het klopt dus dat de woningen van [hoogbouw] geen brief hebben ontvangen, omdat deze woningen geen gebruik maken van minicontainers. Er is hier namelijk geen ruimte voor. Zij gebruiken de ondergrondse containers.

Ik ben blind/ken iemand die blind is. Hoe kan ik/zij/hij mijn/haar/zijn minicontainers herkennen?

U kunt iets voelbaars plakken op de minicontainer zodat u de minicontainers kunt herkennen.

Waarom wordt ons afval naar Heerenveen gebracht?

Vanaf 1 januari 2020 wordt het huisvuil van de 117.000 inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk door Omrin verwerkt op Ecopark de Wierde in Heerenveen. De afstand tussen Heerenveen en Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard is geen nadeel, omdat de gescheiden grondstoffen in Heerenveen direct verwerkt worden tot herbruikbare grondstoffen. Andere verwerkers die dichterbij zitten, kunnen wel PMD nascheiden, maar moeten dat weer naar ver gelegen plekken vervoeren om het te laten verwerken. Dat leidt uiteindelijk tot meer kilometers. De vrachtwagens van Omrin die het afval naar Friesland brengen, rijden bovendien fossielvrij.

Heeft u nog vragen? U kunt ons per mail bereiken via info@bar-afvalbeheer.nl Wilt u liever telefonisch contact met onze klantenservice? Bel ons via: