Veel gestelde vragen
Hieronder vindt u de vragen die het meest aan ons gesteld worden. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Voor een algemene melding over afval of containers, klik op de button hiernaast.

Meest gestelde vragen

Wanneer worden gft-cocons geplaatst?

Het klopt dat de bedoeling was om de gft-cocons voor het einde van 2019 geplaatst te hebben. Dit is helaas niet gelukt. De NV BAR-Afvalbeheer is op dit moment druk bezig om deze alsnog te plaatsen. Hopelijk gebeurt dit in januari 2020.

Kan ik de afvalkalender uitprinten?

Ja, maar alleen van het eerste halfjaar. De routes kunnen namelijk nog veranderen, omdat de routes geoptimaliseerd worden. Als u dan voor heel het jaar de afvalkalender uitprint, kan het zijn dat deze na een halfjaar niet meer klopt.

Als volgt kunt u de afvalkalender uitprinten:

1. Ga naar www.bar-afvalbeheer.nl/Barendrecht

2. Klik op ‘Afvalkalender’

3. Voer uw postcode en huisnummer in

4. Rechtsboven de afvalkalender krijgt u de optie ‘print’

5. Print de afvalkalender uit naar gewenste instellingen

Wordt er nog een ondergrondse container voor Papier/karton of PMD+rest geplaatst?

De NV BAR-Afvalbeheer is bezig met het aanwijzen van plekken voor extra ondergrondse containers. Dit moet goedgekeurd worden door het college voordat ze geplaatst worden. In het eerste kwartaal van 2020 moet er meer duidelijkheid zijn m.b.t. de plaatsingslocaties en in het derde kwartaal van 2020 moeten de containers en cocons geplaatst zijn. Tot die tijd kunt u uw afval blijven inzamelen zoals u tot nu heeft gedaan, al doet u vanaf 1 januari 2020 PMD bij het restafval.

Mijn buren doen hun restafval in mijn container.

De gedachte is dat u uw container pas aan straat zet, wanneer deze vol is. U heeft dan al de keuze gemaakt om voor deze aanbieding te betalen. Als iemand anders dan afval in uw container gooit, heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag. Het afval wordt immers niet gewogen. Het gebruik van sloten staan wij niet toe. De ervaring heeft geleerd dat dergelijke sloten moeilijk openen als er vuil tussen zit of als het vriest waardoor er niet geleegd kan worden en u met uw afval blijft zitten.
Wij raden u aan om de dader(s) vriendelijk te verzoeken geen afval in uw container te gooien. Komt u er samen niet uit of is de dader niet bekend, dan kunt u melding van de overtreding maken bij Handhaving en toezicht.

Ik heb onterecht een rode of gele kaart ontvangen.

Als u van mening bent dat u onterecht een kaart hebt ontvangen en uw minicontainer onterecht niet is geleegd, kunt u contact met ons opnemen.

Wij wonen in de hoogbouw en verzamelen ons afval inpandig. Wat gaat er voor ons veranderen?

Op dit moment verandert er nog niks. De standaard is dat de afvalinzameling van inpandig naar uitpandig inzamelen gaat. In plaats van de containers in het gebouw te vervangen, willen we nieuwe containers in de nabijheid van het appartementencomplex plaatsen. Het gaat hier om alle drie de afvalstromen: 1. PMD+rest, 2. GFT en 3. Papier/karton. PMD+rest en Papier/karton worden in een ondergrondse container verzameld en GFT in de bovengrondse GFT-cocon. De NV BAR-Afvalbeheer is bezig met het aanwijzen van plekken voor deze extra ondergrondse containers. Dit moet goedgekeurd worden door het college voordat ze geplaatst worden. In het eerste kwartaal van 2020 moet er meer duidelijkheid zijn m.b.t. de plaatsingslocaties en in het derde kwartaal van 2020 moeten de containers en cocons geplaatst zijn. Tot die tijd kunt u uw afval inpandig blijven inzamelen.

Ik heb nog geen pasje/mijn pasje werkt nog niet. Kan ik nu wel afval wegbrengen bij het Afval Aanbied Station aan de Londen?

De nieuwe afvalpas kan nog niet worden

gebruikt bij de toegangspoort van

het Afvalaanbiedstation aan de Londen.

Maar uiteraard kunt u wel gewoon uw

afval brengen. Er staat iemand bij de

poort die u binnen laat op vertoon van

uw afvalpas. Vergeet deze dus niet mee

te nemen! U kunt ook uw oude pas

meebrengen, deze werkt nog steeds.

De barcode van mijn afvalpas is blijven plakken op de brief.

Dat kan, maar het maakt niet uit. U heeft alleen de afvalpas nodig en geen barcode. De pas werkt zonder barcode.

Ik heb nog geen afvalpas ontvangen. Hoe kan ik nu mijn afval weggooien?

Alle ondergrondse PMD+Restafval

containers, papiercontainers en GFTcocons

zijn (voorlopig) zonder pas

te openen. Dit blijft zo totdat er met

de leverancier een oplossing voor de

problemen is gevonden. Het is nog

niet bekend wanneer dit het geval is.

Wat houdt dit nieuwe afvalbeleid in voor bedrijven, stichtingen, kerken en verenigingen? Waarom hebben we nog geen afvalpas ontvangen?

Formeel mogen wij als inzamelaar van huishoudelijk afval geen bedrijfsafval inzamelen. Doen wij dit wel dan handelen wij in strijd met de Wet Markt en Overheid die ons zegt dat wij als gemeentelijke organisatie niet mogen concurreren met marktpartijen. Wanneer wij dit afval aannemen concurreren wij met marktpartijen die bedrijfsafval inzamelen. Kortom, wettelijk gezien mogen wij uw afval niet ophalen.
U zult zelf met een particulier bedrijf afspraken moeten maken voor het ophalen van uw afval. U kunt het in ieder geval niet kwijt op het afvalaanbiedstation of in de ondergrondse containers van de gemeente.

De ondergrondse container is vol, maar ik heb wel mijn pasje ervoor gehouden. Gaat dit van mijn aantal klepbewegingen af?

Nee, als de ondergrondse container vol is wordt er geen klepbeweging gerekend. De container gaat dan namelijk niet open.

Als uw afvalzak niet past maar de container is wel open gegaan, dan registreert de opening wel. De enige optie die u dan heeft is uw zak kleiner te maken door er bijvoorbeeld iets uit te halen.

Mag ik mijn afvalzak naast de ondergrondse container zetten als die vol is?

Nee, dat mag niet. De ondergrondse containers zijn voorzien van een vulgraadsensor waarbij we een melding krijgen zodra de container voor 70% vol zit. De kans dat een container vol zit, is dus klein. Is de container wel vol, dan kunt u een melding maken. Uw afvalzak zult u weg moeten gooien in een andere container in de buurt.

Wat is de afvalstoffenheffing in 2021?

Dit is nog niet bekend. De afvalstoffenheffing wordt vastgesteld door de gemeenteraad in november 2020.

Kan ik mijn afvalpas voor de ondergrondse containers, de cocons én het afval aanbied station gebruiken?

Ja, u kunt uw pas hiervoor gebruiken.

Kan ik alle containers en cocons in mijn gemeente gebruiken?

Met uw pasje heeft u alleen toegang tot de restafvalcontainers, papiercontainers en gfe-cocons in uw buurt.

Hoe zit het met de registratie van pasjes voor de ondergrondse containers?

Bewoners van een appartement kunnen hun rest- en gft-afval kwijt in de ondergrondse containers die bij de woning staan. Voor het gebruik van ondergrondse containers is een toegangspas nodig. De pas is adresgebonden en u krijgt maar één pas per adres. Als nieuwe bewoner moet u controleren of de pas in de woning aanwezig is. Vanaf het moment van sleuteloverdracht bent u namelijk aansprakelijk voor alle handelingen met de toegangspas. Het is niet toegestaan uw pas uit te lenen aan derden.

Mag ik een gaatje in mijn afvalpas maken (om deze bijvoorbeeld vast te maken aan mijn sleutelbos)?

Nee, dit mag niet. Door de afvalpas loopt een antenne. Als er een gaatje in wordt gemaakt, werkt de pas niet meer.

Mag ik nu nog kosteloos een minicontainer aanvragen, als ik deze eerder heb geweigerd?

Ja.

Kunnen we dit jaar nog onbeperkt afval aanbieden?

Ja, dit jaar gaat u nog niet extra betalen voor de hoeveelheid van uw afval.

Ik heb geen gfe-box voor op het aanrecht ontvangen.

Woont u in de laagbouw en heeft u interesse in een box, dan kunt u het ophalen bij de NV BAR-Afvalbeheer (Nijverheidsweg 3, 3161 GJ Rhoon) of bij het gemeentehuis. Woont u in de hoogbouw en heeft u nog geen box ontvangen, maak dan een melding.

Hoe kan ik oude berichten in de app verwijderen?

Momenteel kunt u alleen de oude berichten verwijderen, door de app te verwijderen en het nogmaals te downloaden. Dit zorgt ervoor dat de oude berichten er niet meer staan. We zijn bezig om dit op een eenvoudigere manier op te lossen, maar momenteel is dit de enige oplossing.

Wanneer gaat het nieuwe afvalbeleid iets opleveren? Ik begrijp dat het weggooien van 104 afvalzakken met PMD+restafval per jaar gratis is. Wat als ik bijvoorbeeld maar 60 keer per jaar een restafvalzak weggooi. Dan bespaar ik 44 keer. Wat levert mij dat op?

In het nieuwe pasjessysteem wordt ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden. Een eenpersoonsgezin zal minder kiepbewegingen hebben dan een tweepersoonsgezin of meerpersoonsgezin. Het aantal kiepbewegingen voor de verschillende huishoudens is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad, maar wij gaan uit van 104 kiepbewegingen per jaar voor een tweepersoonsgezin. Per kiepbeweging extra betaalt u €0,75, per kiepbeweging minder krijgt u €0,75. Dus als u 60 keer per jaar een restafvalzak weggooit, krijgt u uiteindelijk €0,75 x 44 = €33,- terug.

Op welke plek moet ik mijn container(s) op de inzameldagen aanbieden?

U biedt uw container(s) op de inzameldagen voor 7.30 uur, of de avond daarvoor na 22.00 uur voor uw woning met de handvaten richting de straatkant. Is uw woning gelegen aan een straat die om veiligheidsredenen of voor onze voertuigen ongeschikt is om de minicontainer bij uw voordeur te legen, dan hebben wij in uw buurt een voorlopige aanbiedlocatie aangewezen. Hier kunt u uw minicontainer op ophaaldagen neerzetten. Deze voorlopige clusterplaatsen zijn te herkennen aan het witte icoontje met de afbeelding van een minicontainer. Voor alle clusterplekken, raadpleeg onze website.

Worden kerstbomen naast ondergrondse containers en gfe-cocons nog opgehaald?

Hier gaat de NV BAR-Afvalbeheer niet over. Openbare Ruimte weet hier meer over.

Vragen over de GFT-cocons

Heb ik een pasje nodig om de GFT-cocon bij mijn appartementencomplex te openen?

Op dit moment heeft u nog geen pasje nodig, de GFT-cocons staan open zodat u uw GFT-afval al kunt wegbrengen naar de cocon. Vanaf half december ontvangen alle huishoudens nieuwe afvalpassen. Vanaf dat moment worden de GFT-cocons geprogrammeerd. De nieuwe toegangscontrolesystemen worden gekoppeld aan de postcodes en huisnummers van de bewoners die toegang krijgen tot de betreffende cocons. Zodra de postcodes en huisnummers zijn gekoppeld is de GFT-cocon alleen nog te openen met de nieuwe afvalpas. Let op: Het zou kunnen dat u nog geen pasje heeft ontvangen. Door de feestdagen duurt het versturen van de pasjes wat langer.

Als een hele wijk op plekken GFT-cocons wil in
plaats van minicontainers voor GFT in de tuin, waarom
kan dat dan niet?

GFT-cocons zijn niet berekend op veel tuinafval. Er zouden dus heel veel cocons moeten komen waardoor de
operationele kosten – en dus ook de afvalstoffenheffing
zouden stijgen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plaatsing van de GFT-cocon?

Voorafgaand aan het plaatsen van de nieuwe GFT-cocons is op elke locatie onderzoek verricht. Daarbij is onder andere rekening gehouden met bereikbaarheid, gebruiksgemak en veiligheid voor alle betrokkenen. De GFT-cocons zijn uiteindelijk geplaatst op die locaties die het meest geschikt bleken te zijn. De huidige locaties zijn nog wel voorlopige locaties. Dat betekent dat de gemeente bij het bepalen van de definitieve locaties zowel rekening houdt met uw suggesties, als met de suggesties van andere inwoners. Blijkt daaruit dat in de directe omgeving van een GFT-cocon een alternatieve plaats beschikbaar is die even goed voldoet? Dan verplaatst de gemeente de GFT-cocon zo spoedig mogelijk naar die locatie. Wilt u bezwaar maken tegen de plaatsing van een GFT-cocon? Dat kan zodra de gemeente de definitieve locaties formeel heeft vastgesteld. Hiervan wordt te zijner tijd tijdig melding gemaakt in bijvoorbeeld de Schakel.

Vragen over de containers

Waar bied ik de minicontainers aan?

– Op de clusterplaats die in uw brief staat
– Geen clusterplaats in uw brief? Dan mag u de minicontainer voor uw woning aanbieden.

Hoe wordt bepaald wat een clusterplaats is?

Dit wordt beoordeeld op basis van een aantal criteria: veiligheid, bereikbaarheid, zichtbaarheid en zichtlijnen.

Na een proefperiode van 6 maanden is er maatwerk
mogelijk. Wat houdt dat in?

Er is inderdaad een proefperiode
om te kijken of de 240
liter minicontainer
bevalt. Wie een extra container wil kan
deze direct aanvragen. Wie met een kleinere minicontainer
voor GFT (140 liter) uit de voeten kan, kan deze 6 maanden na de uitreiking van de minicontainers
aanvragen. Mocht blijken dat u uw afval op een andere
manier goed kunt scheiden, dan mag u de minicontainer
voor GFT en/of papier inleveren.

Welke minicontainers horen bij het nieuwe inzamelsysteem?

Alle laagbouwbewoners krijgen twee nieuwe minicontainers:

 • 1 grijze container met groen deksel voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
 • 1 grijze container met blauw deksel voor papier en karton

PMD+restafval gaan per 1 januari samen in de ondergrondse container voor PMD+restafval.

Hoe groot zijn de minicontainers?

De inhoud is 240 liter, de afmetingen zijn: lengte 740 mm, breedte 580 mm en hoogte 1005 mm.

Kan ik de containers eerst uitproberen en dan alsnog inleveren?

Ja dat kan. Er vindt 6 maanden na uitreiking van de containers een evaluatie plaats, waarbij inwoners de gelegenheid krijgen de containers terug in te leveren. Houd er rekening mee dat als u de containers weigert, of terug inlevert, u zelf zorg moet dragen voor het gescheiden aanleveren van uw afval. Bijvoorbeeld door het zelf naar het afvalaanbiedstation te brengen. Groent-, en fruitafval en etensresten kunt u niet aanbieden op het afvalaanbiedstation.

Hoe herken ik mijn minicontainers?
De nieuwe minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. Wij vragen u de adressticker niet te verwijderen en uw minicontainer niet verder te personaliseren met bijvoorbeeld eigen stickers of verf.
Kan ik extra nieuwe minicontainers aanvragen? Welke en hoeveel?

Ja, dat kan. In eerste instantie krijgt u twee (drie bij lintbebouwing) minicontainers met een inhoud van 240 liter. Mocht blijken dat u niet genoeg containers hebt voor GFT en/of papier/karton (en/of PMD+rest) dan kunt u hiervoor een extra minicontainer aanvragen. Dit kan bij uw gemeente via nummer 14 0180. Er zijn geen kosten verbonden aan een extra mini container, behalve bij PMD+Rest want daar ga je betalen voor het aantal aanbieding met ingang van 2021.

 

Kan ik mijn container ook omwisselen voor een kleinere minicontainer?
6 maanden na uitreiking van de containers volgt een evaluatie. We gaan dan kijken waar en hoe we maatwerk kunnen leveren. Indien u een kleinere container wilt, kunt u dit dan aangeven.
Wat moet ik doen als mijn minicontainer is gestolen of zoekgeraakt?
Maak zo snel mogelijk melding van de vermissing bij de gemeente, zodat we de container kunnen blokkeren. De container kan dan niet meer namens u worden geleegd. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.
Wat moet ik doen als mijn minicontainer kapot is?

Maak melding van de kapotte container bij de gemeente, u ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.

Waarom wordt er gesproken over een minicontainer? We krijgen een container met een inhoud van 240 liter, ik vind dat niet mini.

Een kunststof vuilnisbak op twee wielen wordt een minicontainer genoemd (ookwel Kliko, maar dat is de merknaam). We spreken over een container als deze minimaal een inhoud heeft van 1100 liter.

Het deksel van mijn minicontainer past niet goed en trekt krom, wat kan ik doen?

Het kan zijn dat het deksel wat krom staat. Dit komt omdat de deksel ter plaatse aan de mini container wordt bevestigd. Na verloop van tijd trekt het deksel recht. Het helpt als u een paar dagen iets zwaars op het deksel legt.

Ik vind de minicontainer stinken. Wat kan ik hieraan doen?

We raden u aan uw minicontainer na leging regelmatig te reinigen. U kunt ook bio-zakjes gebruiken om de bak schoner te houden. We denken graag met u mee over methoden waarmee stinkende containers voorkomen kunnen worden.

Waarom moet er een minicontainer voor papier in mijn tuin? Er staan toch ondergrondse papierbakken in de wijken?

Als we blijven inzamelen op de oude manier, lukt het niet de nieuwe scheidingsdoelstellingen te halen. Door het mensen gemakkelijker te maken afval al thuis te scheiden, verwachten we betere resultaten.

Hoe houd ik mijn minicontainers voor GFT schoon?

De minicontainer voor GFT wordt om de 14 dagen geleegd. U kunt de minicontainer daarna zelf reinigen met groene zeep. U kunt de minicontainer ook tegen betaling laten reinigen door een professioneel bedrijf. Tot slot kunt u ook biozakjes gebruiken om de minicontainer schoner te houden.

Tips voor de GFT-container om eventuele nare luchtjes en ongedierte tegen te gaan:

 • Zet de container op een koele plek uit de zon.
 • Laat het deksel altijd een klein stukje open om te luchten, bijvoorbeeld met een stukje hout ertussen.
 • Gebruik in de GFT-container een krant of biologisch afbreekbaar zakje en in de restcontainer een plastic zak.
 • Maak de container regelmatig schoon met water en eventueel groene zeep.
 • Gebruik producten zoals containerfris, Bio-rem of HG tegen GFT-geur om eventuele stankoverlast te voorkomen.
 • Gebruik geen chloor! Dit is schadelijk voor het composteringsproces.
 • Leg een paar pagina’s van een krant op de bodem, dan leegt de container makkelijker.
 • Gebruik zakken van afbreekbaar plastic of papieren GFT-zakken om vervuiling van de container tegen te gaan.
 • Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten eerst uitlekken en drogen.

 

Tips voor de restafvalcontainer:

 • Gooi het restafval altijd in een plastic zak in de ondergrondse restcontainer.
Vragen over het beleid
Waarom moeten we ons afval gaan scheiden?
De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, textiel, glas en plastic neemt wereldwijd sterk toe. Dit terwijl de winning van grondstoffen veel energie kost en schadelijke stoffen in het milieu brengt. Als we al ons afval scheiden, kunnen veel grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Dat heeft veel voordelen. Want hoe meer afval we scheiden, hoe minder we hoeven te verbranden. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Scheiden van afval bespaart namelijk geld: hoe minder afval, hoe minder kosten.

Wat kan je doen als je de pas kwijt bent ?

Verlies, diefstal of beschadiging afvalpas

U bent verantwoordelijk voor uw afvalpas. Het is daarom van belang dat u verlies, diefstal of beschadiging van uw pas onmiddellijk na ontdekking bij ons meldt via 14 0180 (Barendrecht) 0180 – 451 234 (Ridderkerk). Uw pas wordt dan geblokkeerd tegen oneigenlijk gebruik. U kunt een nieuwe afvalpas bij de gemeente aanvragen, bij voorkeur digitaal via info@bar-afvalbeheer.nl Een nieuwe pas aanvragen kost €20,00.

Wat is de huidige situatie in Barendrecht?
Het huidige scheidingspercentage is heel erg laag. De hoeveelheid fijn restafval in de gemeente Barendrecht in 2017 was 283 kg per inwoner per jaar. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Barendrecht was in 2017 maar liefst 552 kg per inwoner per jaar. De cijfers voor 2018 zullen niet veel afwijken van die uit 2017.

Waarom hebben jullie voor dit afvalbeleid gekozen?

In Barendrecht is gekozen om het bestaande inzamelsysteem te optimaliseren door de ondergrondse containers te vervangen door minicontainers voor GFT en papier/karton. Restafval en PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) wordt voortaan samen ingezameld in ondergrondse containers en achteraf door slimme machines nagescheiden. Dit bleek na grondig onderzoek de goedkoopste oplossing voor inwoners met het beste scheidingsresultaat. We hebben ons daarbij laten informeren en adviseren door andere gemeenten die eerder een dergelijk inzamelsysteem met succes hebben ingevoerd.

Welke kostenbesparing levert het nieuwe systeem gemeentebreed op?

De grootste kosten zijn de kosten voor het verbranden van restafval. Mee recycling betekent minder restafval en dus ook minder kosten. Voor ons en voor u.

Het overstappen op minicontainers is toch een stap terug in de tijd?

Door de nieuwe VANG-doelstellingen moeten alle gemeenten in 2020 voldoen aan nieuwe regels: maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik. Als gemeenten hieraan niet voldoen, riskeren zij hoge boetes. Voor Barendrecht zijn diverse scenario’s uitgewerkt om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Uiteindelijk is gekozen voor het scenario dat het minste geld kost en het beste resultaat oplevert. Dit scenario houdt in dat we de ondergrondse containers voor restafval behouden en het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) toevoegen aan het restafval. Dit zal via nieuwe technieken worden nagescheiden. Verder bieden we inwoners containers aan voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis. Die containers worden door de gemeente geleegd. Hiermee komen we zo snel mogelijk in de buurt van het behalen van de VANG-doelstellingen. Veel gemeenten in Nederland stappen dan ook over op de minicontainers, of maken hier al gebruik van. In veel gemeenten hebben inwoners zelfs vier containers in de tuin.

Waarom wil de gemeente met minicontainers gaan werken, in plaats van bijvoorbeeld het ondergrondse containernetwerk uit te breiden?

De gemeente heeft vier scenario’s onderzocht om het afval (beter) te gaan scheiden. Die scenario’s kunt u terugvinden in het afvalbeleidsplan dat de gemeenteraad in april 2019 heeft vastgesteld. Uiteindelijk is gekozen voor het scenario dat het minste geld kost en het beste resultaat oplevert. Dit scenario houdt in dat we de ondergrondse containers voor restafval behouden en het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) toevoegen aan het restafval. Dit zal via nieuwe technieken worden nagescheiden. Verder bieden we inwoners containers aan voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis. Die containers worden door de gemeente geleegd.

Waarom moet het plastic bij rest en gaan we dat niet gescheiden inzamelen, dat zou toch veel beter zijn voor de bewustwording?

We gaan inzetten op het scheiden van afval van glas, papier en GFT. Bron scheiden waar het kan, na scheiden waar het moet. Omdat we nu twee stromen bij elkaar hebben is de uitvoering goedkoper, de vrachtwagen kan in 1x twee afval-stromen meenemen. Bovendien is plastic scheiden vaak lastig omdat niet al het plastic kan worden hergebruikt.

Is er al bekend waar de ondergrondse containers/GFT-cocons geplaatst worden?

Vooralsnog staan de door ons aangewezen plekken voor GFT-cocons en papiercontainers niet vast. Als blijkt dat er niet genoeg ruimte is voor de containers zal er een andere oplossing gevonden worden. Wij gaan in ieder geval nogmaals grondig naar de situatie kijken.

Kan ik het GFT afval naar het afvalaanbiedstation brengen?

U kunt met uw tuinafval wel terecht bij het afvalaanbiedstation. Met groente, fruit en etensresten niet.

Ik wil mijn minicontainer voor GFT weigeren, want er komt een GFT cocon bij mij in de buurt. Kan ik gebruik maken van deze GFT cocon?

De GFT cocons zijn gemaakt voor de hoogbouw waar men weinig tot geen Tuinafval heeft. Voor laagbouw waar meer tuinafval aanwezig is, zijn GFT cocons niet geschikt. De GFT cocons zullen alleen voor inwoners uit de hoogbouw te openen zijn.

Kan ik alle cocons in mijn gemeente gebruiken?

Met uw pasje heeft u alleen toegang tot de restafvalcontainers, papiercontainers en gft-cocons in uw buurt.

Blijven de huidige openbare papiercontainers in de wijken gewoon bestaan?

Ja, deze blijven bestaan.

Verdwijnen de ondergrondse afvalcontainers?

Nee, alle ondergrondse containers voor restafval blijven. Hierin kunt u voortaan uw PMD (plastic verpakking, metaal (blik) en drinkpakken) + restafval kwijt. De afvalverwerker scheidt dit PMD na. [Binnen de afvalstoffenheffing kunt u 104 zakken PMD + restafval per jaar weggooien. Gooit u vanaf 2021 meer zakken weg, dan betaalt u extra per zak. Gooit u vanaf 2021 minder zakken weg, dan krijgt u geld terug. Bewoners van laagbouw krijgen twee containers voor herbruikbare grondstoffen, één voor papier en één voor GFT. Bewoners van hoogbouw kunnen hun GFT en papier aanbieden bij een verzamelcontainer op loopafstand.

Hoe gooi ik medisch afval en (incontinentie)luiers weg?

Hiervoor komt een oplossing op maat, maar voorlopig horen deze zaken nog bij het restafval. De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van recycling van luiers op de voet. Als u onvermijdbaar veel medisch afval heeft, is er een passende oplossing mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met de NV BAR Afvalbeheer. Vanaf 2020 gaat u nog niet extra betalen voor extra restafval (pas vanaf 2021). In 2020 gaan we een passende oplossing vinden voor incontinentiemateriaal, zodat u hiervoor niet extra belast wordt.

Is het niet beter een PMD-container te plaatsen om zo PMD apart aan te leveren?
Nascheiding van PMD levert een veel hoger scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan, namelijk het beste resultaat tegen de laagste kosten voor inwoners, kunnen we met nascheiding beter behalen.

Wat is er duurzamer aan de nieuwe vorm van afval scheiden door middel van minicontainers ten opzichte van ondergrondse afvalcontainers?

Het huidige systeem werkt onvoldoende om de scheidingsdoelstellingen te halen. Als het huidige systeem al wel werkte hadden we geen ander systeem nodig gehad. We doen het om het beter mogelijk te maken restafval te beperken en bruikbare materialen weer in te kunnen zetten. Het gemak voor de inwoner is dat zij vanuit huis afval kunnen scheiden. Voor tuinafval hoeven zij komend jaar niet te wachten op de takkenronde (die één keer in het voorjaar en één keer in najaar zullen plaatsvinden), te betalen voor het laten ophalen van tuinafval of het zelf naar de milieustraat te brengen. GFT cocons zijn niet berekend op tuinafval, dus dan zouden er heel veel cocons moeten komen waardoor de operationele kosten hoger zullen zijn. Al met al zijn cocons duurder en minder duurzaam.
Papier kunnen zij ook vanuit huis scheiden. Op dit moment kunnen zij nog Afval Loont gebruiken, maar Afval Loont is een extra systeem (je kunt aanbieden bij Afval Loont, maar je kunt het ook laten ophalen). Ondanks dat bij Afval Loont afval brengen beloond werd is er toch te weinig aangeboden. De gedachte dat Afval Loont een substantiële bijdrage zou leveren aan het scheidingspercentage bleek niet te werken. We hebben het 5 jaar lang geprobeerd, maar helaas heeft het onvoldoende gewerkt.

Gezien de grote weerstand onder bewoners. Hoe gaat u bewoners (weer) enthousiast krijgen om afval te scheiden?

Wij geloven dat bewoners enthousiast worden om afval te scheiden door een variabel tarief voor het aanbieden van PMD+restafval te rekenen. Mensen die hun afval goed scheiden zullen weinig PMD+restafval aanbieden en betalen minder geld dan mensen die al hun afval in de container voor PMD+restafval gooien.

Wanneer is het nieuwe beleid omtrent scheiden van afval volgens u geslaagd? Hoe meet u dit?

Het nieuwe beleid omtrent scheiden van afval is geslaagd als we de nieuwe VANG-doelstellingen (maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik) behalen. Om dit te meten maken wij gebruik van VANG Dashboard. Het VANG Dashboard geeft in één oogopslag de actuele afvalstanden op wijk- en buurtniveau. Zo meet het bijvoorbeeld de zwaarste routes en hoe een wijk, buurt en gemeente scheidt. Deze rapporten krijgen wij elk kwartaal. Het geeft de effectiviteit van de inzamelmethode aan en ook hoe we staan t.o.v. van de VANG-doelstellingen.

Vragen AVG

Welke data en persoonsgegevens (direct en indirect) worden er precies verzameld, verwerkt en opgeslagen (bijv. stort- of ledigingsgegevens, zoals datum en tijdstip van afvalledigingen, die via de afvalpas of de chip van de minicontainer zijn te koppelen aan het adres van een inwoner). Met welk exact omschreven doel? Op basis van welke wettelijke grondslag?

Voor een correcte beantwoording van deze vraag is het van belang een onderscheid te maken tussen de huidige en de toekomstige situatie.

Huidige situatie
In artikel 6 van het huidige Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 heeft het college de inzameldienst de bevoegdheid gegeven om de container te voorzien van een elektronische chip en van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. Aanvullend heeft het college vastgesteld dat daar waar ondergrondse inzamelvoorzieningen worden gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke restafvalstoffen wordt per huishouden een toegangspas verstrekt (artikel 6 lid k). De toegangspas is verstrekt op basis van postcode en huisnummer. Er vindt hierbij geen registratie van inworpopeningen plaats.

Grondslag hiervoor is:
1. Om doelmatig afvalbeheer conform artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer uit te kunnen voeren wat betreft het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen;
2. de afvalinzameling uit te kunnen voeren, waaronder adresgebonden inzameling;
3. toezicht en handhaving mogelijk te maken in geval van overtreding van de regels van de verordening en het Uitvoeringsbesluit die toezien op het gebruik van het inzamelmiddel en/of voorziening en de wijze van aanbieden van afval. Dit betreft onder andere het voorkomen van afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval;
4. vragen van bewoners te beantwoorden en mededelingen te doen;
5. de efficiency van de afvalinzameling te verbeteren, waaronder routeoptimalisatie

Toekomstige situatie
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de invoering van een variabel tarief. Om een variabele tariefstelling per aansluiting mogelijk te maken zal in de toekomst ook het aantal ledigingen per aansluiting geregistreerd worden. Voor inwoners die beschikken over een minicontainer zal dit gebaseerd zijn op het aantal keer dat zij de minicontainer voor lediging aanbieden. Voor gebruikers van ondergrondse containers zal dit zijn op basis van het aantal geregistreerde inworpopeningen per pas op basis van postcode en huisnummer. In 2020 zal dit systeem als proef worden uitgevoerd, waarbij de inwoners kunnen wennen aan het systeem en een terugkoppeling krijgen van het aantal keren dat huishoudelijk afval is aangeboden. In 2021 zal het systeem definitief zijn en financieel kunnen afrekenen op basis van aanbiedingen van Restafval+PMD.

Op dit moment zijn de voertuigen nog niet uitgerust met leesapparatuur voor het uitlezen van de chips en vindt er nog geen registratie plaats van de inzamelfrequentie. Vanaf 1-1-2020 is dit wel het geval.

Voldoet dit aan de AVG-eis van dataminimalisatie, of worden er méér data/persoonsgegevens verzameld en verwerkt dan voor het omschreven doel en uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de gemeente noodzakelijk is (noodzakelijkheidscriterium)? Worden de data niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is (opslagbeperking).

Ja. Gelet op het antwoord op vraag 1 en het kader dat daarin is geschetst, voldoet deze wijze aan de vereisten van dataminimalisatie.

Welke (derden) organisaties en organisatieonderdelen kunnen bij die data/persoonsgegevens (autorisatie) en hoe is e.e.a. gekoppeld aan andere datasystemen (datakoppeling)?

De koppelingen zijn op dit moment niet gelegd. Bij de invoering wordt rekening gehouden met wettelijk gestelde eisen in het kader van AVG. Voor de inning van de afvalstoffenheffing zal de gemeentelijke belastingdienst beschikken over de noodzakelijke gegevens.

Bij wie ligt het eigenaarschap van de verzamelde data en tot persoon herleidbare gegevens (gemeente Ridderkerk? NV BAR afvalbeheer? BAR-organisatie?). Zijn verantwoordelijkheden tussen de ketenpartijen (gemeente, NV BAR, mogelijke andere partijen) in het proces van dataverzameling, dataverwerking, databescherming/beveiliging, datavernietiging en anonimisering/pseudonimisering helder en schriftelijk vastgelegd?

Het is in juridische zin niet mogelijk data in eigendom te hebben. Niettemin is er natuurlijk altijd sprake van een beheerder. Dat beheer ligt primair bij de NV BAR-Afvalbeheer. Die verzamelt de gegevens ten behoeve van zijn taak.

Omdat er sprake is van een uitvoeringsorganisatie voor het beheer van afval, is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeenten hebben immers deze organisatie in het leven geroepen om het door hen vastgestelde beleid en de overige kaders uit te voeren.
Voor wat betreft de afspraken die zijn gemaakt wijzen wij op het inmiddels ter besluitvorming voorgelegde privacybeleid voor de gemeente Ridderkerk. Die geven het kader voor de onderwerpen zoals die zijn genoemd in de vraag. Zodra dit beleid is vastgesteld, is de gemeente hieraan gebonden.

Hoe is gegarandeerd dat de verzamelde / verwerkte data juist en actueel zijn (waarborgen juistheid, en zaken als o.a. bewijs van lediging/aanbieding)? En is het inzagerecht en het recht op gegevenswissing van burgers adequaat geregeld?

De gegevens die worden gebruikt zijn afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Dat is een basisregistratie waardoor geborgd is dat de daaruit gebruikte gegevens juist zijn en actueel.
Voor wat betreft de borging van de gegevens over de ledigingen zullen de gegevens op twee plekken worden opgeslagen. De eerste is in Afvalris (het backofficepakket van de NV BAR-Afvalbeheer) en het tweede is C-trace, dat is het softwarepakket waar de registratie binnen komt van de inzamelvoertuigen en ondergrondse containers.

Iedere burger heeft recht op de inzage in zijn gegevens. De gegevens die door de NV BAR-Afvalbeheer worden verwerkt zijn inzichtelijk via het verwerkingsregister van de NV. De gegevens die de gemeente verwerkt in het kader van de belastingheffing zijn inzichtelijk via datzelfde register van de gemeente.

Hoe zit het met de databeveiliging tegen inbreuken en hacks (zie ook https://basisbeveiliging.nl/#report-ridderkerk, voor beveiligingsoverzicht van alle Nederlandse gemeenten en provincies). Welke potentiele mogelijkheden tot datalekken worden voorzien en in hoeverre zijn die adequaat afgedekt?  Beveiliging is passend als de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn afgestemd op de risico’s voor de rechten van de betrokkenen (burgers). Er zal moeten worden gewaarborgd dat de persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

Het goed beveiligen van persoonsgegevens is zonder meer belangrijk. De mate van beveiliging is echter afhankelijk van aard van de gegevens. Zoals hiervoor aangegeven gaat het hier primair om de verwerking van adresgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar één of meer personen, maar zeggen niet zonder meer iets over een natuurlijke persoon. Daarmee zijn het geen gegevens die een hoog risico inhouden voor natuurlijke personen.

Wie houdt toezicht op adequate verzameling en -verwerking van data en tot persoon/huishouden te herleiden data? Hoe ziet dat toezicht eruit?

De gemeenten hebben een FG aangesteld die toezicht houdt binnen de organisatie. Dat is voor overheden ook verplicht op grond van de AVG. Deze wijze van verwerken valt onder die toezichtstaak.

Afval-app, welke “zal worden voorzien van een overzicht hoe vaak de ondergrondse container voor PMD+restafval (hoogbouw) en de minicontainer voor de laagbouw is gebruikt, c.q. is aangeboden”.

Voor een dergelijke app, welke persoonsgegevens verwerkt, gelden dezelfde voorwaarden als hierboven. Bovendien is toestemming tot gegevensverwerking nodig van de individuele burger.

Er worden in de BAR-Afval App geen persoonsgegevens verwerkt. De app heeft een raadpleegfunctie op basis van postcode + huisnummer

Op welke andere manieren zullen burgers worden geïnformeerd over hoe vaak gebruik is gemaakt van container/ophaaldienst? Een app alléén is onvoldoende inclusief. Er zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met lagere inkomens of mensen die uit principiële overwegingen geen smartphone hebben en/of geen gebruik kunnen/wensen te maken van een digitale voorziening. Hoe kunnen zij bij hun gegevens? Hoe worden zij geïnformeerd? Hoe kunnen zij controleren op juistheid van de Diftar-afvalheffing?

Bij de voorbereiding van de invoering van het variabele tarief wordt ook rekening gehouden met bovengenoemde doelgroepen. De website van de NV BAR-Afvalbeheer zal toegankelijk worden gemaakt voor inwoners, zodat zij op de website het aanbiedgedrag kunnen zien. Dit is onderdeel van de operationalisering. Daarnaast wordt nagedacht over de mogelijkheid om deze mensen inzicht te geven via het klantcontactcentrum van de gemeente.

Worden de restafval mini-containers gewogen bij lediging?

Nee, de registratie zal plaats vinden op basis van het aanbieding van een minicontainer door het uitlezen van de chip of een aanbieding van een afvalzak bij een ondergrondse container door het registreren van de inworp op de afvalpas.

Vragen over afhaal/ophaal
Blijven de inzameldagen hetzelfde in het nieuwe plan?

Op uw persoonlijke digitale afvalkalender ziet u wanneer uw wijk aan de beurt is. Uw persoonlijke digitale afvalkalender raadplegen kan op verschillende manieren:

 • Via de afvalkalender op deze website. Geef hier uw postcode en huisnummer op en u heeft direct toegang tot uw persoonlijke afvalkalender.
 • Via de gratis app Bar-afvalapp. Vul uw postcode en huisnummer in en bekijk direct de voor u relevante ophaaldagen.

De BAR-Afval App kunt u downloaden op de gebruikelijke manier op uw smartphone of tablet.

 

Wij adviseren u om de BAR-Afvalapp te downloaden voor een actueel ophaalschema. Er kunnen zich verwijzingen voordoen in de ophaalroutes gedurende het jaar.

Hoe vaak wordt het afval opgehaald in het nieuwe afvalinzamelingssysteem?
Bewoners van laagbouw krijgen twee minicontainers voor afvalscheiding aan huis, één voor GFT en één voor papier/karton. De container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald, die voor papier/karton eens in de vier weken.

Verandert er iets als het gaat om grof huishoudelijk afval?

Nee en ja. Grof huishoudelijk afval kunt u nog steeds gratis langsbrengen bij het Afvalaanbiedstation aan de Londen. U kunt uw grof huishoudelijk afval ook laten ophalen door de NV BAR-Afvalbeheer. Dan betaalt u €40,- per keer. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met de gemeente Barendrecht via telefoonnummer 14 0180.

Op welke plek moet ik mijn container(s) op de inzameldagen aanbieden?

U biedt uw container(s) op de inzameldagen voor 7.30 uur, of de avond daarvoor na 22.00 uur voor uw woning met de handvatten richting de straatkant. Is uw woning gelegen aan een straat die om veiligheidsredenen of voor onze voertuigen ongeschikt is om de minicontainer bij uw voordeur te legen, dan hebben wij in uw buurt een voorlopige aanbied locatie aangewezen. Hier kunt u uw minicontainer op ophaaldagen neerzetten. Deze voorlopige clusterplaatsen zijn te herkennen aan het witte icoontje met de afbeelding van een minicontainer. Voor alle clusterplekken, raadpleeg deze link.

Er is geen ruimte op mijn stoep om een container neer te zetten. Bovendien vind ik het een rommelig gezicht. Is er wel ruimte om de containers langs de weg te zetten?
De containers zijn van een dusdanig formaat dat deze overal geplaatst kunnen worden. De inhoud is 240 liter, de afmetingen zijn: lengte 740 mm, breedte 580 mm en hoogte 1005 mm). De ophaaldagen zijn beperkt tot één per week. De ene week de GFT-bak, de andere week de PMD+Rest-bak (lintbebouwing) en eens in de vier weken het papier.

Is de infrastructuur in uw straat dusdanig dat dit problemen geeft met ledigen dan brengt u de minicontainer naar een clusterplaats in de buurt. Deze clusterplaats herkent u aan het witte icoontje van een container dat op de stoep is aangebracht.

Hoe bied ik mijn minicontainer aan op de inzameldag?
 • Zet de minicontainer op de ophaaldag tussen 7.00 en 7.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 22.00 uur.
 • Haal de minicontainer op de ophaaldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 21.00 uur weer weg van de aanbiedplaats.
 • Zorg dat het deksel van de minicontainer gesloten is.
 • Plaats geen vuilniszakken of dozen op of naast de minicontainer.
 • Een minicontainer die te zwaar is, kan niet worden geleegd. Zorg er dus voor dat de minicontainer niet meer dan 60 kilo weegt.
 • Plaats uw mini container met de handvatten richting de straat.
Algemene vragen
Blijven de takkenrondes bestaan?
We gaan nog 2x per jaar een takkenronde uitvoeren. 1x in het najaar en 1x in het voorjaar. U kunt uw tuinafval kostenloos naar het afvalaanbiedstation brengen, maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken om het snoeiafval tegen betaling op te laten halen.
Het overstappen op mini containers is toch een stap terug in de tijd?
Door de nieuwe VANG-doelstellingen moeten alle gemeenten in 2020 voldoen aan nieuwe regels: maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik. Als gemeenten hieraan niet voldoen, riskeren zij hoge boetes. Voor Barendrecht zijn diverse scenario’s uitgewerkt om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Uiteindelijk is gekozen voor het scenario dat het minste geld kost en het beste resultaat oplevert. Dit scenario houdt in dat we de ondergrondse containers voor restafval behouden en het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) toevoegen aan het restafval. Dit zal via nieuwe technieken worden nagescheiden. Verder bieden we inwoners containers aan voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis. Die containers worden door de gemeente geleegd.

Hiermee komen we zo snel mogelijk in de buurt van het behalen van de VANG-doelstellingen. Vele gemeenten in Nederland stappen dan ook over op de mini containers, of maken hier al gebruik van. In veel gemeenten hebben inwoners zelfs vier containers in de tuin.

Wat gaat dat allemaal niet kosten? Zijn de kosten wel goed in beeld gebracht?

De kosten zijn  heel goed in beeld gebracht en wel zodanig dat voor de goedkoopste en meest effectieve oplossing gekozen is.

Wordt er ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden?

In het nieuwe pasjessysteem wordt ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden. Een eenpersoonshuishouden zal minder kiepbewegingen hebben dan een meerpersoonshuishouden. Het aantal kiepbewegingen is 75% van het totaal voor een eenpersoonshuishouden, dus 19/78 ledigingen/kiepbewegingen per jaar.

Waarom zit een krant over duurzaamheid verpakt in plastic?

Het plastic folie rondom de duurzame krant van Barendrecht is afbreekbaar want het is gemaakt van aardappelzetmeel. U herkent dit aan het kiemplantlogo dat op het plastic is gedrukt.

Ik ben vrijwilliger en ruim op eigen initiatief het zwerfafval in mijn straat/buurt op. Dit afval gooi ik in mijn eigen rest afval container. Met het nieuwe afvalinzamelingssysteem gaat me het opruimen van andermans troep geld kosten. Ik ga daarom stoppen met het opruimen van zwerfafval.

We zijn bezig om hiervoor een oplossing te bieden, waarschijnlijk in de vorm van een apart pasje. Het kan nog even duren voor een dergelijk pasje beschikbaar is, dus houd hiervoor de duurzaamheidskrant in de gaten.

Wordt het oud ijzer nog opgehaald in het nieuwe afvalinzamelsysteem?
Ja het ijzer wordt nog gewoon opgehaald. U kunt een melding doen om het ijzer op te laten halen er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt het ijzer ook gratis aanbieden op het afvalaanbiedstation de Londen.

Ik ben blind. Hoe kan ik mijn minicontainers herkennen?

U kunt iets voelbaars plakken op de minicontainer zodat u de minicontainers kunt herkennen.

Er zijn onvoldoende alternatieven uitgewerkt. Er is gefocussed op minicontainers, waarom is er niet gekeken naar alle fracties ondergronds in de wijk te aanbieden?

Het huidige systeem werkt onvoldoende om de scheidingsdoelstellingen te halen. Als het huidige systeem al wel werkte hadden we geen ander systeem nodig gehad. We doen het niet om het systeem, maar wel om het beter mogelijk te maken restafval te beperken en bruikbare materialen weer in te kunnen zetten.

Gescheiden afval kan naar ‘Afval loont’. Het geld dat dat oplevert gaat naar verenigingen, scholen, kerken of de inwoners zelf. Het levert banen op voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Waarom moet Afval loont verdwijnen?

Afval Loont is een extra systeem (je kunt aanbieden bij Afval Loont, maar je kunt het ook laten ophalen). Ondanks dat bij Afval Loont afval brengen beloond werd is er toch te weinig aangeboden. Er wordt nog steeds te weinig papier, plastic e.d. aangeboden bij Afval Loont. De gedachte dat Afval Loont een substantieel bijdrage zou leveren aan de scheidingsbijdrage bleek niet te werken. We hebben het 5 jaar lang geprobeerd, maar helaas heeft het onvoldoende gewerkt. Mensen zijn wel bewuster geworden van het scheiden van afval.
De mensen die nu bij Afval Loont werken worden van werk naar werk begeleid. Wat betreft de verenigingen wordt nog gekeken naar een alternatief om een verlies van inkomsten te compenseren.

De gemeente verdient toch geld aan de afvalstoffenheffing?
Nee, de afvalstoffenheffing is kostendekkend. Alle gelden uit de afvalstoffenheffing moeten worden besteed aan de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Een eventueel overschot gaat terug naar de inwoners.

Zijn die containers nou echt nodig?

Deze minicontainers zijn echt nodig om het scheidingspercentage in Barendrecht,dat zeer laag is, te verhogen. In Barendrecht wordt 287 kg fijnhuishoudelijk afval per inwoner per jaar weggegooid. In dit huishoudelijk restafval zit nog 116 kg GFT en 37 kg papier. Daarom willen we het scheiden van GFT en papier extra makkelijk maken. Ervaringen uit andere gemeenten leert, dat de beste scheidingsresultaten behaald worden als GFT en Papier aan huis wordt opgehaald en PMD+restafval in de buurt wordt ingezameld.

Het college heeft altijd aangegeven na een proefperiode van 6 maanden maatwerk te gaan leveren. Wat houdt dat maatwerk in?

Maatwerk vindt on-going waar nodig plaats. Er is voor de bewoners wel een proefperiode voor de minicontainers ingesteld om te kijken of de 240 liter minicontainer volstaat. Mochten mensen de een extra container wensen dan kunnen ze die direct aanvragen. Mochten er inwoners zijn die met een kleinere minicontainer (140 liter) uit de voeten kunnen dan kunnen zij die na 6 maanden aanvragen. Ook kunnen inwoners de minicontainer 6 maanden op proef nemen, mocht toch blijken dat zij hun afval op een andere manier goed kunnen scheiden dan mogen zij de minicontainer voor GFT en/of papier inleveren.

Blijven de bestaande milieuparken voor glas en papier?

Ja, u kunt uw glas en papier daar blijven wegbrengen.

In de brief van de wethouder staat dat Barendrecht in de top 10 staat van slechtst presterende gemeenten in Nederland qua afvalscheiding. Waar kan ik deze cijfers terugvinden?
Deze cijfers zijn gepubliceerd door Rijkswaterstaat en zijn hier te vinden. Het gaat hier om het scheidingspercentage van fijn huishoudelijk afval. Ook op www.benchmarkafval.nl staan statistieken van afvalscheiding per gemeente.
Waarom wordt ons afval naar Friesland gebracht om verwerkt te worden?
Het verwerken houdt in, dat het restafval, nadat de inwoners eerst zoveel mogelijk, glas, papier, GFT-afval, en textiel er zelf al hebben uitgehaald, eerst zal worden nagescheiden. Dat wil zeggen dat het niet herbruikbare afval verder zal worden gescheiden van het bruikbare afval zoals PMD. Het niet herbruikbare afval zal worden verbrand en het bruikbare afval zal als grondstof worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. De nascheidingsmachines bij Omrin zijn heel geavanceerd. Vandaar de keuze voor Omrin in Friesland. De vrachtwagens die het afval naar Friesland brengen rijden op biobrandstof en zijn zodoende CO2 neutraal.

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via info@bar-afvalbeheer.nl Wilt u liever telefonisch contact met onze klantenservice? Bel ons via: