Veel gestelde vragen
Hieronder vindt u de vragen die het meest aan ons gesteld worden. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Voor een algemene melding over afval of containers, klik op de button hiernaast.

Vragen over de containers

Waar bied ik de minicontainers aan?

– Op de clusterplaats die in uw brief staat

– Geen clusterplaats in uw brief? Dan mag u de minicontainer voor uw woning aanbieden.

Welke minicontainers krijg ik in het nieuwe inzamelsysteem?
Alle laagbouwbewoners krijgen twee nieuwe minicontainers:

 • 1 grijze container met groen deksel voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
 • 1 grijze container met blauw deksel voor papier en karton

PMD+ rest gaan voortaan samen ingezameld in de ondergrondse container voor PMD+restafval.

Hoe groot zijn de minicontainers?

De inhoud is 240 liter, de afmetingen zijn: lengte 740 mm, breedte 580 mm en hoogte 1005 mm.

Wanneer worden de nieuwe minicontainers geleverd?
Het bezorgen van de nieuwe minicontainers gebeurt per wijk. Eerst bezorgen we de nieuwe minicontainer (later halen we de oude op; let op geldt alleen voor de lintbebouwing. Zo zit u nooit zonder). De uitruil is in de weken vanaf 7 oktober 2019 en u krijgt tijdig schriftelijk bericht wanneer uw straat aan de beurt is.
Kan ik de containers eerst uitproberen en dan alsnog inleveren?

Ja dat kan. Er vindt 6 maanden na uitreiking van de containers een evaluatie plaats, waarbij inwoners de gelegenheid krijgen de containers terug in te leveren. Houd er rekening mee dat als u de containers weigert, of terug inlevert, u zelf zorg moet dragen voor het gescheiden aanleveren van uw afval. Bijvoorbeeld door het zelf naar het afvalaanbiedstation te brengen. Groent-, en fruitafval en etensresten kunt u niet aanbieden op het afvalaanbiedstation.

Moet ik thuis zijn om de minicontainers te ontvangen ?
U hoeft voor de bezorging niet thuis te zijn. De minicontainers worden ter hoogte van uw huisnummer op straat geplaatst. De nieuwe minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. Wij vragen u de adressticker niet te verwijderen en uw minicontainer niet verder te personaliseren met bijvoorbeeld eigen stickers of verf.
Hoe herken ik mijn minicontainers?
De nieuwe minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. Wij vragen u de adressticker niet te verwijderen en uw minicontainer niet verder te personaliseren met bijvoorbeeld eigen stickers of verf.
Wat als er iets stuk is aan mijn nieuwe minicontainer?
Als er iets stuk is aan uw minicontainer, meldt u dit zo snel mogelijk bij de firma Inovim. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, via het gratis informatienummer: 0800 – 400 20 50. Of meld het bij de gemeente.
Hoe nemen jullie mijn oude minicontainer in?
Uw huidige minicontainer voor restafval wordt eerst leeggemaakt en pas daarna opgehaald. U zet de container op de afgesproken datum voor 7.30 uur op de gebruikelijke aanbiedplek. Nadat de NV BAR Afvalbeheer de minicontainer heeft geleegd, wordt deze op dezelfde dag of uiterlijk een dag erna opgehaald door de firma Inovim. Laat de container daarom aan de weg staan!
Mag ik mijn oude container(s) ook houden?
U mag uw oude container(s) houden, maar u kunt deze niet meer aan de straat aanbieden. Oude containers worden na invoering van het nieuwe systeem niet meer geleegd.
Wat gebeurt er met mijn oude minicontainer?
De oude minicontainers worden gerecycled of hergebruikt in andere (Europese) landen.
Kan ik extra nieuwe minicontainers aanvragen? Welke en hoeveel?
Ja, dat kan. In eerste instantie krijgt u twee (drie bij lintbebouwing) minicontainers met een inhoud van 240 liter. Mocht blijken dat u niet genoeg containers hebt voor GFT en/of papier/karton (en/of PMD+rest) dan kunt u hiervoor een extra minicontainer aanvragen bij Inovim tel: 0800- 400 2050. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan een extra mini container, behalve bij PMD+Rest want daar ga je betalen voor het aantal aanbieding met ingang van 2021.
Ben ik verplicht de containers aan te nemen?

Nee, u bent niet verplicht de containers aan te nemen. U bent wél verplicht uw afval te scheiden. Dat is zo geregeld in de Afvalstoffenverordening en de Wet milieubeheer. Maar indien u gebruik wilt maken van de service van de gemeente om uw gescheiden afval aan huis op te halen, dan moet u hiervoor de containers gebruiken. Dit mag niet meer in zakken of dozen.

Als u de containers niet aanneemt, moet u zelf uw afval gescheiden aanleveren, bijvoorbeeld door het naar het afvalaanbiedstation te brengen. Let op: Groente-, en fruitafval en etensresten kunt u niet aanbieden bij het afvalaanbiedstation (tuinafval wel).

Hoe kan ik een minicontainer weigeren?

Als u ervoor kiest om GFT, papier/karton en/of rest+PMD op een andere manier te scheiden kunt u uw container(s) tijdens de bezorging weigeren. Wij maken hiervan een aantekening. Zo weten we hoeveel containers er zijn uitgereikt en geweigerd. Als u op de dag van bezorging niet thuis bent, kunt u de bijgevoegde “weigerkaart” gebruiken. U plaatst deze dan – vanaf de straatkant duidelijk zichtbaar voor de bezorgers – aan de voorzijde van uw woning. Bijvoorbeeld aan of naast de voordeur. U kunt op de kaart aangeven welke container(s) u weigert. Mocht u hiervan geen gebruik wensen te maken dan kunt u hiervoor contact opnemen met Inovim via het gratis informatienummer 0800 400 20 50. Zijn de minicontainers tijdens uw afwezigheid wél bezorgd maar wilt u die niet? Neemt u dan contact op met Inovim 0800 400 20 50. Inovim haalt dan later één of beide containers weer bij u op. Wilt u op een later moment alsnog een of meer containers ontvangen? Dat kan. NV Bar Afvalbeheer brengt u daarvoor dan echter wel kosten in rekening.

Ik heb geen weigerkaart ontvangen.

U kunt contact opnemen met Inovim.

Kan ik mijn container ook omwisselen voor een kleinere minicontainer?
6 maanden na uitreiking van de containers volgt een evaluatie. We gaan dan kijken waar en hoe we maatwerk kunnen leveren. Indien u een kleinere container wilt, kunt u dit dan aangeven.

Ik wil geen minicontainer voor papier/karton.

De huidige ondergrondse papiercontainers in de wijk blijven bestaan. Als u deze wilt gebruiken en wilt dat uw minicontainer wordt opgehaald kunt contact opnemen met de firma Inovim. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, via het gratis informatienummer: 0800 – 400 20 50. Zij zullen dan de minicontainer zo snel mogelijk ophalen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u later alsnog een papiercontainer aan huis, dan zult u hier wel voor moeten betalen.

Wat moet ik doen als mijn minicontainer is gestolen of zoekgeraakt?
Maak zo snel mogelijk melding van de vermissing bij de gemeente, zodat we de container kunnen blokkeren. De container kan dan niet meer namens u worden geleegd. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.
Wat moet ik doen als mijn minicontainer kapot is?

Maak melding van de kapotte container bij de gemeente, u ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.

Waarom wordt er gesproken over een minicontainer? We krijgen een container met een inhoud van 240 liter, ik vind dat niet mini.

Een kunststof vuilnisbak op twee wielen wordt een minicontainer genoemd (ookwel Kliko, maar dat is de merknaam). We spreken over een container als deze minimaal een inhoud heeft van 1100 liter.

Het deksel van mijn minicontainer past niet goed en trekt krom, wat kan ik doen?

Het kan zijn dat het deksel wat krom staat. Dit komt omdat de deksel ter plaatse aan de mini container wordt bevestigd. Na verloop van tijd trekt het deksel recht. Het helpt als u een paar dagen iets zwaars op het deksel legt.

Ik vind de minicontainer stinken. Wat kan ik hieraan doen?

We raden u aan uw minicontainer na leging regelmatig te reinigen. U kunt ook bio-zakjes gebruiken om de bak schoner te houden. We denken graag met u mee over methoden waarmee stinkende containers voorkomen kunnen worden.

Ik heb niet zo veel afval en mijn tuin is niet zo groot. Kan ik mijn minicontainer omwisselen voor een kleinere?

6 maanden na uitreiking van de minicontainers volgt een evaluatie. We gaan dan kijken waar en hoe we maatwerk kunnen leveren. Indien u een kleinere minicontainer wilt, kunt u dit aangeven.

Wat gebeurt er als ik de minicontainers weiger?

Indien u de minicontainers weigert, dan haalt de gemeente het gescheiden afval niet bij u op. U kunt dan zelf uw gescheiden afval bijvoorbeeld naar het afvalaanbiedstation brengen. Voor oud papier en karton geldt verder dat gebruikgemaakt kan worden van de papiercontainers in de collectieve ondergrondse inzamelsystemen. GFT kan thuis gecomposteerd worden. U mag het afval in ieder geval niet bij het restafval doen.

Indien u op een later moment alsnog besluit minicontainers te willen hebben, dan zijn daar mogelijk kosten aan verbonden.

Waarom moet er een minicontainer voor papier in mijn tuin? Er staan toch ondergrondse papierbakken in de wijken?

Uit onze sorteeranalyses blijkt dat er veel te veel oud papier in het restafval zit. Gemiddeld per inwoner per jaar 37 kilo. Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat een eigen minicontainer voor papier/karton veel betere scheidingsresultaten geeft.

Hoe houd ik mijn minicontainers voor GFT schoon?

De minicontainer voor GFT wordt om de 14 dagen geleegd. U kunt de minicontainer daarna zelf reinigen met groene zeep. U kunt de minicontainer ook tegen betaling laten reinigen door een professioneel bedrijf. Tot slot kunt u ook biozakjes gebruiken om de minicontainer schoner te houden.

Tips voor de GFT-container om eventuele nare luchtjes en ongedierte tegen te gaan:

 • Zet de container op een koele plek uit de zon.
 • Laat het deksel altijd een klein stukje open om te luchten, bijvoorbeeld met een stukje hout ertussen.
 • Gebruik in de GFT-container een krant of biologisch afbreekbaar zakje en in de restcontainer een plastic zak.
 • Maak de container regelmatig schoon met water en eventueel groene zeep.
 • Gebruik producten zoals containerfris, Bio-rem of HG tegen GFT-geur om eventuele stankoverlast te voorkomen.
 • Gebruik geen chloor! Dit is schadelijk voor het composteringsproces.
 • Leg een paar pagina’s van een krant op de bodem, dan leegt de container makkelijker.
 • Gebruik zakken van afbreekbaar plastic of papieren GFT-zakken om vervuiling van de container tegen te gaan.
 • Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten eerst uitlekken en drogen.

 

Tips voor de restafvalcontainer:

 • Gooi het restafval altijd in een plastic zak in de ondergrondse restcontainer.
Vragen over het beleid
Waarom moeten we ons afval gaan scheiden?
De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, textiel, glas en plastic neemt wereldwijd sterk toe. Dit terwijl de winning van grondstoffen veel energie kost en schadelijke stoffen in het milieu brengt. Als we al ons afval scheiden, kunnen veel grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Dat heeft veel voordelen. Want hoe meer afval we scheiden, hoe minder we hoeven te verbranden. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Scheiden van afval bespaart namelijk geld: hoe minder afval, hoe minder kosten.

Wat kan je doen als je de pas kwijt bent ?

Verlies, diefstal of beschadiging afvalpas

U bent verantwoordelijk voor uw afvalpas. Het is daarom van belang dat u verlies, diefstal of beschadiging van uw pas onmiddellijk na ontdekking bij ons meldt via 14 0180 (Barendrecht) 0180 – 451 234 (Ridderkerk). Uw pas wordt dan geblokkeerd tegen oneigenlijk gebruik. U kunt een nieuwe afvalpas bij de gemeente aanvragen, bij voorkeur digitaal via info@bar-afvalbeheer.nl Een nieuwe pas aanvragen kost €20,00.

Wat is de huidige situatie in Barendrecht?
Het huidige scheidingspercentage is heel erg laag. De hoeveelheid fijn restafval in de gemeente Barendrecht in 2017 was 283 kg per inwoner per jaar. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Barendrecht was in 2017 maar liefst 552 kg per inwoner per jaar. De cijfers voor 2018 zullen niet veel afwijken van die uit 2017.

Waarom hebben jullie voor dit afvalbeleid gekozen?

In Barendrecht is gekozen om het bestaande inzamelsysteem te optimaliseren door de ondergrondse containers te vervangen door minicontainers voor GFT en papier/karton. Restafval en PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) wordt voortaan samen ingezameld in ondergrondse containers en achteraf door slimme machines nagescheiden. Dit bleek na grondig onderzoek de goedkoopste oplossing voor inwoners met het beste scheidingsresultaat. We hebben ons daarbij laten informeren en adviseren door andere gemeenten die eerder een dergelijk inzamelsysteem met succes hebben ingevoerd.

Wanneer gaat het nieuwe afvalbeleid van start?

We starten met het ledigen van de minicontainers voor papier/karton in week 45. Vanaf week 46 volgen de GFT containers. Per wijk zullen er andere ophaaldagen zijn. De ophaaldagen zijn op postcode terug te vinden in de BAR afval app. Vanaf 11 oktober is de BAR-afval app. Ook is de afvalkalender op de website van de BAR Afvalbeheer te vinden  (www.bar-afvalbeheer.nl). Mocht iemand geen smartphone en geen computer hebben dan kunnen ze bellen naar de gemeente. De BAR Afvalbeheer zal dan een uitdraai maken van de specifieke situatie.

Het overstappen op minicontainers is toch een stap terug in de tijd?

Door de nieuwe VANG-doelstellingen moeten alle gemeenten in 2020 voldoen aan nieuwe regels: maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik. Als gemeenten hieraan niet voldoen, riskeren zij hoge boetes. Voor Barendrecht zijn diverse scenario’s uitgewerkt om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Uiteindelijk is gekozen voor het scenario dat het minste geld kost en het beste resultaat oplevert. Dit scenario houdt in dat we de ondergrondse containers voor restafval behouden en het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) toevoegen aan het restafval. Dit zal via nieuwe technieken worden nagescheiden. Verder bieden we inwoners containers aan voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis. Die containers worden door de gemeente geleegd. Hiermee komen we zo snel mogelijk in de buurt van het behalen van de VANG-doelstellingen. Veel gemeenten in Nederland stappen dan ook over op de minicontainers, of maken hier al gebruik van. In veel gemeenten hebben inwoners zelfs vier containers in de tuin.

Waarom wil de gemeente met minicontainers gaan werken, in plaats van bijvoorbeeld het ondergrondse containernetwerk uit te breiden?

De gemeente heeft vier scenario’s onderzocht om het afval (beter) te gaan scheiden. Die scenario’s kunt u terugvinden in het afvalbeleidsplan dat de gemeenteraad in april 2019 heeft vastgesteld. Uiteindelijk is gekozen voor het scenario dat het minste geld kost en het beste resultaat oplevert. Dit scenario houdt in dat we de ondergrondse containers voor restafval behouden en het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) toevoegen aan het restafval. Dit zal via nieuwe technieken worden nagescheiden. Verder bieden we inwoners containers aan voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis. Die containers worden door de gemeente geleegd.

Waarom moet het plastic bij rest en gaan we dat niet gescheiden inzamelen, dat zou toch veel beter zijn voor de bewustwording?

We gaan inzetten op het scheiden van afval van glas, papier en GFT. Bron scheiden waar het kan, na scheiden waar het moet. Omdat we nu twee stromen bij elkaar hebben is de uitvoering goedkoper, de vrachtwagen kan in 1x twee afval-stromen meenemen. Bovendien is plastic scheiden vaak lastig omdat niet al het plastic kan worden hergebruikt.

Is er al bekend waar de ondergrondse containers/GFT-cocons geplaatst worden?

Vooralsnog staan de door ons aangewezen plekken voor GFT-cocons en papiercontainers niet vast. Als blijkt dat er niet genoeg ruimte is voor de containers zal er een andere oplossing gevonden worden. Wij gaan in ieder geval nogmaals grondig naar de situatie kijken.

Kan ik het GFT afval naar het afvalaanbiedstation brengen?

U kunt met uw tuinafval wel terecht bij het afvalaanbiedstation. Met groente, fruit en etensresten niet.

Ik wil mijn minicontainer voor GFT weigeren, want er komt een GFT cocon bij mij in de buurt. Kan ik gebruik maken van deze GFT cocon?

De GFT cocons zijn gemaakt voor de hoogbouw waar men weinig tot geen Tuinafval heeft. Voor laagbouw waar meer tuinafval aanwezig is, zijn GFT cocons niet geschikt. De GFT cocons zullen alleen voor inwoners uit de hoogbouw te openen zijn.

Kan ik alle cocons in mijn gemeente gebruiken?

Met uw pasje heeft u alleen toegang tot de restafvalcontainers, papiercontainers en gft-cocons in uw buurt.

Waarom is er voor Buitenoord wel besloten dat daar geen minicontainers geplaatst worden en in onze wijk niet? Bij ons is er ook geen plek voor minicontainers.

Omdat het in Buitenoord echt niet anders kan. Hier is geen ruimte voor clusterplaatsen, parkeerdruk is heel hoog en er is veel groen. Opheffen van parkeerplaatsen en groen heeft niet de voorkeur.

Blijven de huidige openbare papiercontainers in de wijken gewoon bestaan?

Ja, deze blijven bestaan.

Verdwijnen de ondergrondse afvalcontainers?

Nee, alle ondergrondse containers voor restafval blijven. Hierin kunt u voortaan uw PMD (plastic verpakking, metaal (blik) en drinkpakken) + restafval kwijt. De afvalverwerker scheidt dit PMD na. [Binnen de afvalstoffenheffing kunt u 104 zakken PMD + restafval per jaar weggooien. Gooit u vanaf 2021 meer zakken weg, dan betaalt u extra per zak. Gooit u vanaf 2021 minder zakken weg, dan krijgt u geld terug. Bewoners van laagbouw krijgen twee containers voor herbruikbare grondstoffen, één voor papier en één voor GFT. Bewoners van hoogbouw kunnen hun GFT en papier aanbieden bij een verzamelcontainer op loopafstand.

Ik woon in de laagbouw, maar heb geen minicontainers, wij maken momenteel gebruik van een ondergrondse container. Krijg ik nu minicontainers?

Als regel geldt: Laagbouwwoningen krijgen 2 minicontainers.

1 voor GFT en 1 voor papier/karton. In sommige situaties (dit heeft te maken met de toegankelijkheid van de straat en/of logistieke en openbare infrastructurele situaties) gaan we waar nodig op zoek naar maatwerkoplossingen.

Hoe gooi ik medisch afval en (incontinentie)luiers weg?
Hiervoor komt een oplossing op maat, maar voorlopig horen deze zaken nog bij het restafval. De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van recycling van luiers op de voet. Als u onvermijdbaar veel medisch afval heeft, is er een passende oplossing mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met de NV BAR Afvalbeheer.
Ik woon in een flat. Krijg ik straks containers voor GFT en papier?
Bewoners van hoogbouw krijgen geen minicontainers, voor hen geldt dat zij gebruik kunnen blijven maken van de ondergrondse verzamelcontainers voor papier. Deze staan op loopafstand van uw woning. Aan de bestaande containers wordt een nieuwe voorziening ingericht voor GFT, in de vorm van verzamelcontainers. De GFT-containers worden géén ondergrondse containers.
Verdwijnen de ondergrondse afvalcontainers?
Nee, alle ondergrondse containers voor restafval blijven. Hierin kunt u voortaan uw PMD (plastic verpakking, metaal (blik) en drinkpakken) + restafval kwijt. De afvalverwerker scheidt dit PMD na. Bewoners van laagbouw krijgen twee containers voor herbruikbare grondstoffen, één voor papier en één voor GFT. Bewoners van hoogbouw kunnen hun GFT en papier aanbieden bij een verzamelcontainer op loopafstand.
Is het niet beter een PMD-container te plaatsen om zo PMD apart aan te leveren?
Nascheiding van PMD levert een veel hoger scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan, namelijk het beste resultaat tegen de laagste kosten voor inwoners, kunnen we met nascheiding beter behalen.

Wat is er duurzamer aan de nieuwe vorm van afval scheiden door middel van minicontainers ten opzichte van ondergrondse afvalcontainers?

Het huidige systeem werkt onvoldoende om de scheidingsdoelstellingen te halen. Als het huidige systeem al wel werkte hadden we geen ander systeem nodig gehad. We doen het om het beter mogelijk te maken restafval te beperken en bruikbare materialen weer in te kunnen zetten. Het gemak voor de inwoner is dat zij vanuit huis afval kunnen scheiden. Voor tuinafval hoeven zij komend jaar niet te wachten op de takkenronde (die één keer in het voorjaar en één keer in najaar zullen plaatsvinden), te betalen voor het laten ophalen van tuinafval of het zelf naar de milieustraat te brengen. GFT cocons zijn niet berekend op tuinafval, dus dan zouden er heel veel cocons moeten komen waardoor de operationele kosten hoger zullen zijn. Al met al zijn cocons duurder en minder duurzaam.
Papier kunnen zij ook vanuit huis scheiden. Op dit moment kunnen zij nog Afval Loont gebruiken, maar Afval Loont is een extra systeem (je kunt aanbieden bij Afval Loont, maar je kunt het ook laten ophalen). Ondanks dat bij Afval Loont afval brengen beloond werd is er toch te weinig aangeboden. De gedachte dat Afval Loont een substantiële bijdrage zou leveren aan het scheidingspercentage bleek niet te werken. We hebben het 5 jaar lang geprobeerd, maar helaas heeft het onvoldoende gewerkt.

Gezien de grote weerstand onder bewoners. Hoe gaat u bewoners (weer) enthousiast krijgen om afval te scheiden?

Wij geloven dat bewoners enthousiast worden om afval te scheiden door een variabel tarief voor het aanbieden van PMD+restafval te rekenen. Mensen die hun afval goed scheiden zullen weinig PMD+restafval aanbieden en betalen minder geld dan mensen die al hun afval in de container voor PMD+restafval gooien.

Wanneer is het nieuwe beleid omtrent scheiden van afval volgens u geslaagd? Hoe meet u dit?

Het nieuwe beleid omtrent scheiden van afval is geslaagd als we de nieuwe VANG-doelstellingen (maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik) behalen. Om dit te meten maken wij gebruik van VANG Dashboard. Het VANG Dashboard geeft in één oogopslag de actuele afvalstanden op wijk- en buurtniveau. Zo meet het bijvoorbeeld de zwaarste routes en hoe een wijk, buurt en gemeente scheidt. Deze rapporten krijgen wij elk kwartaal. Het geeft de effectiviteit van de inzamelmethode aan en ook hoe we staan t.o.v. van de VANG-doelstellingen.

Vragen AVG

Welke data en persoonsgegevens (direct en indirect) worden er precies verzameld, verwerkt en opgeslagen (bijv. stort- of ledigingsgegevens, zoals datum en tijdstip van afvalledigingen, die via de afvalpas of de chip van de minicontainer zijn te koppelen aan het adres van een inwoner). Met welk exact omschreven doel? Op basis van welke wettelijke grondslag?

Voor een correcte beantwoording van deze vraag is het van belang een onderscheid te maken tussen de huidige en de toekomstige situatie.

Huidige situatie
In artikel 6 van het huidige Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 heeft het college de inzameldienst de bevoegdheid gegeven om de container te voorzien van een elektronische chip en van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. Aanvullend heeft het college vastgesteld dat daar waar ondergrondse inzamelvoorzieningen worden gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke restafvalstoffen wordt per huishouden een toegangspas verstrekt (artikel 6 lid k). De toegangspas is verstrekt op basis van postcode en huisnummer. Er vindt hierbij geen registratie van inworpopeningen plaats.

Grondslag hiervoor is:
1. Om doelmatig afvalbeheer conform artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer uit te kunnen voeren wat betreft het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen;
2. de afvalinzameling uit te kunnen voeren, waaronder adresgebonden inzameling;
3. toezicht en handhaving mogelijk te maken in geval van overtreding van de regels van de verordening en het Uitvoeringsbesluit die toezien op het gebruik van het inzamelmiddel en/of voorziening en de wijze van aanbieden van afval. Dit betreft onder andere het voorkomen van afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval;
4. vragen van bewoners te beantwoorden en mededelingen te doen;
5. de efficiency van de afvalinzameling te verbeteren, waaronder routeoptimalisatie

Toekomstige situatie
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de invoering van een variabel tarief. Om een variabele tariefstelling per aansluiting mogelijk te maken zal in de toekomst ook het aantal ledigingen per aansluiting geregistreerd worden. Voor inwoners die beschikken over een minicontainer zal dit gebaseerd zijn op het aantal keer dat zij de minicontainer voor lediging aanbieden. Voor gebruikers van ondergrondse containers zal dit zijn op basis van het aantal geregistreerde inworpopeningen per pas op basis van postcode en huisnummer. In 2020 zal dit systeem als proef worden uitgevoerd, waarbij de inwoners kunnen wennen aan het systeem en een terugkoppeling krijgen van het aantal keren dat huishoudelijk afval is aangeboden. In 2021 zal het systeem definitief zijn en financieel kunnen afrekenen op basis van aanbiedingen van Restafval+PMD.

Op dit moment zijn de voertuigen nog niet uitgerust met leesapparatuur voor het uitlezen van de chips en vindt er nog geen registratie plaats van de inzamelfrequentie. Vanaf 1-1-2020 is dit wel het geval.

Voldoet dit aan de AVG-eis van dataminimalisatie, of worden er méér data/persoonsgegevens verzameld en verwerkt dan voor het omschreven doel en uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de gemeente noodzakelijk is (noodzakelijkheidscriterium)? Worden de data niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is (opslagbeperking).

Ja. Gelet op het antwoord op vraag 1 en het kader dat daarin is geschetst, voldoet deze wijze aan de vereisten van dataminimalisatie.

Welke (derden) organisaties en organisatieonderdelen kunnen bij die data/persoonsgegevens (autorisatie) en hoe is e.e.a. gekoppeld aan andere datasystemen (datakoppeling)?

De koppelingen zijn op dit moment niet gelegd. Bij de invoering wordt rekening gehouden met wettelijk gestelde eisen in het kader van AVG. Voor de inning van de afvalstoffenheffing zal de gemeentelijke belastingdienst beschikken over de noodzakelijke gegevens.

Bij wie ligt het eigenaarschap van de verzamelde data en tot persoon herleidbare gegevens (gemeente Ridderkerk? NV BAR afvalbeheer? BAR-organisatie?). Zijn verantwoordelijkheden tussen de ketenpartijen (gemeente, NV BAR, mogelijke andere partijen) in het proces van dataverzameling, dataverwerking, databescherming/beveiliging, datavernietiging en anonimisering/pseudonimisering helder en schriftelijk vastgelegd?

Het is in juridische zin niet mogelijk data in eigendom te hebben. Niettemin is er natuurlijk altijd sprake van een beheerder. Dat beheer ligt primair bij de NV BAR-Afvalbeheer. Die verzamelt de gegevens ten behoeve van zijn taak.

Omdat er sprake is van een uitvoeringsorganisatie voor het beheer van afval, is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeenten hebben immers deze organisatie in het leven geroepen om het door hen vastgestelde beleid en de overige kaders uit te voeren.
Voor wat betreft de afspraken die zijn gemaakt wijzen wij op het inmiddels ter besluitvorming voorgelegde privacybeleid voor de gemeente Ridderkerk. Die geven het kader voor de onderwerpen zoals die zijn genoemd in de vraag. Zodra dit beleid is vastgesteld, is de gemeente hieraan gebonden.

Hoe is gegarandeerd dat de verzamelde / verwerkte data juist en actueel zijn (waarborgen juistheid, en zaken als o.a. bewijs van lediging/aanbieding)? En is het inzagerecht en het recht op gegevenswissing van burgers adequaat geregeld?

De gegevens die worden gebruikt zijn afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Dat is een basisregistratie waardoor geborgd is dat de daaruit gebruikte gegevens juist zijn en actueel.
Voor wat betreft de borging van de gegevens over de ledigingen zullen de gegevens op twee plekken worden opgeslagen. De eerste is in Afvalris (het backofficepakket van de NV BAR-Afvalbeheer) en het tweede is C-trace, dat is het softwarepakket waar de registratie binnen komt van de inzamelvoertuigen en ondergrondse containers.

Iedere burger heeft recht op de inzage in zijn gegevens. De gegevens die door de NV BAR-Afvalbeheer worden verwerkt zijn inzichtelijk via het verwerkingsregister van de NV. De gegevens die de gemeente verwerkt in het kader van de belastingheffing zijn inzichtelijk via datzelfde register van de gemeente.

Hoe zit het met de databeveiliging tegen inbreuken en hacks (zie ook https://basisbeveiliging.nl/#report-ridderkerk, voor beveiligingsoverzicht van alle Nederlandse gemeenten en provincies). Welke potentiele mogelijkheden tot datalekken worden voorzien en in hoeverre zijn die adequaat afgedekt?  Beveiliging is passend als de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn afgestemd op de risico’s voor de rechten van de betrokkenen (burgers). Er zal moeten worden gewaarborgd dat de persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

Het goed beveiligen van persoonsgegevens is zonder meer belangrijk. De mate van beveiliging is echter afhankelijk van aard van de gegevens. Zoals hiervoor aangegeven gaat het hier primair om de verwerking van adresgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar één of meer personen, maar zeggen niet zonder meer iets over een natuurlijke persoon. Daarmee zijn het geen gegevens die een hoog risico inhouden voor natuurlijke personen.

Wie houdt toezicht op adequate verzameling en -verwerking van data en tot persoon/huishouden te herleiden data? Hoe ziet dat toezicht eruit?

De gemeenten hebben een FG aangesteld die toezicht houdt binnen de organisatie. Dat is voor overheden ook verplicht op grond van de AVG. Deze wijze van verwerken valt onder die toezichtstaak.

Afval-app, welke “zal worden voorzien van een overzicht hoe vaak de ondergrondse container voor PMD+restafval (hoogbouw) en de minicontainer voor de laagbouw is gebruikt, c.q. is aangeboden”.

Voor een dergelijke app, welke persoonsgegevens verwerkt, gelden dezelfde voorwaarden als hierboven. Bovendien is toestemming tot gegevensverwerking nodig van de individuele burger, die daarover dan wel eerst zorgvuldig, volledig en begrijpelijk geïnformeerd dient te worden). Is daarin voorzien?

Er worden in de BAR-Afval App geen persoonsgegevens verwerkt. De app heeft een raadpleegfunctie op basis van postcode + huisnummer

Op welke andere manieren zullen burgers worden geïnformeerd over hoe vaak gebruik is gemaakt van container/ophaaldienst? Een app alléén is onvoldoende inclusief. Er zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met lagere inkomens of mensen die uit principiële overwegingen geen smartphone hebben en/of geen gebruik kunnen/wensen te maken van een digitale voorziening. Hoe kunnen zij bij hun gegevens? Hoe worden zij geïnformeerd? Hoe kunnen zij controleren op juistheid van de Diftar-afvalheffing?

Bij de voorbereiding van de invoering van het variabele tarief wordt ook rekening gehouden met bovengenoemde doelgroepen. De website van de NV BAR-Afvalbeheer zal toegankelijk worden gemaakt voor inwoners, zodat zij op de website het aanbiedgedrag kunnen zien. Dit is onderdeel van de operationalisering. Daarnaast wordt nagedacht over de mogelijkheid om deze mensen inzicht te geven via het klantcontactcentrum van de gemeente.

Worden de restafval mini-containers gewogen bij lediging?

Nee, de registratie zal plaats vinden op basis van het aanbieding van een minicontainer door het uitlezen van de chip of een aanbieding van een afvalzak bij een ondergrondse container door het registreren van de inworp op de afvalpas.

Vragen over afhaal/ophaal
Blijven de inzameldagen hetzelfde in het nieuwe plan?

Op uw persoonlijke digitale afvalkalender ziet u wanneer uw wijk aan de beurt is. Uw persoonlijke digitale afvalkalender raadplegen kan op verschillende manieren:

 • Via de afvalkalender op deze website. Geef hier uw postcode en huisnummer op en u heeft direct toegang tot uw persoonlijke afvalkalender.
 • Via de gratis app Bar-afvalapp. Vul uw postcode en huisnummer in en bekijk direct de voor u relevante ophaaldagen.

De BAR-Afval App kunt u downloaden op de gebruikelijke manier op uw smartphone of tablet.

Hoe vaak wordt het afval opgehaald in het nieuwe afvalinzamelingssysteem?
Bewoners van laagbouw krijgen twee minicontainers voor afvalscheiding aan huis, één voor GFT en één voor papier/karton. De container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald, die voor papier/karton eens in de vier weken.
Op welke plek moet ik mijn container(s) op de inzameldagen aanbieden?

U biedt uw container(s) op de inzameldagen voor 7.30 uur, of de avond daarvoor na 22.00 uur voor uw woning met de handvatten richting de straatkant. Is uw woning gelegen aan een straat die om veiligheidsredenen of voor onze voertuigen ongeschikt is om de minicontainer bij uw voordeur te legen, dan hebben wij in uw buurt een voorlopige aanbied locatie aangewezen. Hier kunt u uw minicontainer op ophaaldagen neerzetten. Deze voorlopige clusterplaatsen zijn te herkennen aan het witte icoontje met de afbeelding van een minicontainer. Voor alle clusterplekken, raadpleeg deze link.

Er is geen ruimte op mijn stoep om een container neer te zetten. Bovendien vind ik het een rommelig gezicht. Is er wel ruimte om de containers langs de weg te zetten?
De containers zijn van een dusdanig formaat dat deze overal geplaatst kunnen worden. De inhoud is 240 liter, de afmetingen zijn: lengte 740 mm, breedte 580 mm en hoogte 1005 mm). De ophaaldagen zijn beperkt tot één per week. De ene week de GFT-bak, de andere week de PMD+Rest-bak (lintbebouwing) en eens in de vier weken het papier.

Is de infrastructuur in uw straat dusdanig dat dit problemen geeft met ledigen dan brengt u de minicontainer naar een clusterplaats in de buurt. Deze clusterplaats herkent u aan het witte icoontje van een container dat op de stoep is aangebracht.

Hoe bied ik mijn minicontainer aan op de inzameldag?
 • Zet de minicontainer op de ophaaldag tussen 7.00 en 7.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 22.00 uur.
 • Haal de minicontainer op de ophaaldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 21.00 uur weer weg van de aanbiedplaats.
 • Zorg dat het deksel van de minicontainer gesloten is.
 • Plaats geen vuilniszakken of dozen op of naast de minicontainer.
 • Een minicontainer die te zwaar is, kan niet worden geleegd. Zorg er dus voor dat de minicontainer niet meer dan 60 kilo weegt.
 • Plaats uw mini container met de handvatten richting de straat.
Algemene vragen

Waarom heb ik geen informatiebrief ontvangen?

Wij zijn op dit moment bezig met de uitrol van minicontainers in Barendrecht. Bewoners die deze nieuwe minicontainers ontvangen en de oude moeten inruilen hebben daarom van ons een informatiebrief ontvangen. Het klopt dus dat de woningen van [hoogbouw] geen brief hebben ontvangen, omdat deze woningen geen gebruik maken van minicontainers. Er is hier namelijk geen ruimte voor. Zij gebruiken de ondergrondse containers. Relevante informatie voor hoogbouwwoningen staat in de duurzaamheidskrant.

Blijven de takkenrondes bestaan?
We gaan nog 2x per jaar een takkenronde uitvoeren. 1x in het najaar en 1x in het voorjaar. U kunt uw tuinafval kostenloos naar het afvalaanbiedstation brengen, maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken om het snoeiafval tegen betaling op te laten halen.
Het overstappen op mini containers is toch een stap terug in de tijd?
Door de nieuwe VANG-doelstellingen moeten alle gemeenten in 2020 voldoen aan nieuwe regels: maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik. Als gemeenten hieraan niet voldoen, riskeren zij hoge boetes. Voor Barendrecht zijn diverse scenario’s uitgewerkt om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Uiteindelijk is gekozen voor het scenario dat het minste geld kost en het beste resultaat oplevert. Dit scenario houdt in dat we de ondergrondse containers voor restafval behouden en het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) toevoegen aan het restafval. Dit zal via nieuwe technieken worden nagescheiden. Verder bieden we inwoners containers aan voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis. Die containers worden door de gemeente geleegd.

Hiermee komen we zo snel mogelijk in de buurt van het behalen van de VANG-doelstellingen. Vele gemeenten in Nederland stappen dan ook over op de mini containers, of maken hier al gebruik van. In veel gemeenten hebben inwoners zelfs vier containers in de tuin.

Wat gaat dat allemaal niet kosten? Zijn de kosten wel goed in beeld gebracht?

De kosten zijn  heel goed in beeld gebracht en wel zodanig dat voor de goedkoopste en meest effectieve oplossing gekozen is.

Wordt er ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden?

In het nieuwe pasjessysteem wordt ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden. Een eenpersoonshuishouden zal minder kiepbewegingen hebben dan een meerpersoonshuishouden. Het aantal kiepbewegingen is 75% van het totaal voor een eenpersoonshuishouden, dus 19/78 ledigingen/kiepbewegingen per jaar.

Wanneer start het nieuwe afvalinzamelsysteem precies?
De eerste ronde van het ledigen van de minicontainers start in week 45 (eerste week november) we ledigen dan papier. In week 46 volgt het inzamelen van de minicontainers voor GFT. Voor het buitengebied blijven de ophaaldagen voor het restafval gelijk, vanaf november 1 x per 2 weken.

Waarom zit een krant over duurzaamheid verpakt in plastic?

Wat betreft de plastic folie rondom de duurzame krant van Barendrecht. Ik ben het helemaal met u eens dat idealiter geen gebruik was gemaakt van plastic. Om praktische redenen is gekozen voor een plastic adreswikkel. Wij hopen dat de ontvangers dit plastic scheiden omdat het goed gerecycled kan worden. Op deze manier blijft het een waardevolle grondstof.

Ik ben vrijwilliger en ruim op eigen initiatief het zwerfafval in mijn straat/buurt op. Dit afval gooi ik in mijn eigen rest afval container. Met het nieuwe afvalinzamelingssysteem gaat me het opruimen van andermans troep geld kosten. Ik ga daarom stoppen met het opruimen van zwerfafval.
Op dit moment zijn we nog druk doende om een alternatief te zoeken om u te kunnen faciliteren bij het goede werk dat u verricht. Als u uw bericht en gegevens aan ons doorgeeft middels het contactformulier op onze website: www.BAR-Afvalbeheer.nl dan nemen wij contact met u op zodra wij een alternatief voor kunnen bieden.
Komt er nog informatie voor VvE’s?
We gaan een separate informatie sessie organiseren voor de VvE’s in Barendrecht. We zullen dan het beleidsplan doornemen en de praktische zaken voor de hoogbouw bespreken.
Wordt het oud ijzer nog opgehaald in het nieuwe afvalinzamelsysteem?
Ja het ijzer wordt nog gewoon opgehaald. U kunt een melding doen om het ijzer op te laten halen er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt het ijzer ook gratis aanbieden op het afvalaanbiedstation de Londen.

Ik ben blind. Hoe kan ik mijn minicontainers herkennen?

U kunt iets voelbaars plakken op de minicontainer zodat u de minicontainers kunt herkennen.

Waarom zijn de bewoners niet per wijk betrokken, dan hadden we per wijk de geschikte oplossing kunnen vormen, want iedere wijk is anders?

Er zijn gemeenten die al geëxperimenteerd hebben met verschillende vormen. Daaruit zijn al conclusies getrokken. We hebben gekeken naar kosten, service en scheidingsdoelstellingen. Hieruit zijn vier alternatieven uitgewerkt en hebben dat alternatief gekozen dat de minste kosten hebben en de hoogste opbrengst. Nu eerst confectie en daar waar nodig in tweede instantie maatwerk. Voor iedere wijk een ander alternatief is niet uitvoerbaar en te duur.

Er zijn onvoldoende alternatieven uitgewerkt. Er is gefocussed op minicontainers, waarom is er niet gekeken naar alle fracties ondergronds in de wijk te aanbieden?

Het huidige systeem werkt onvoldoende om de scheidingsdoelstellingen te halen. Als het huidige systeem al wel werkte hadden we geen ander systeem nodig gehad. We doen het niet om het systeem, maar wel om het beter mogelijk te maken restafval te beperken en bruikbare materialen weer in te kunnen zetten.

Gescheiden afval kan naar ‘Afval loont’. Het geld dat dat oplevert gaat naar verenigingen, scholen, kerken of de inwoners zelf. Het levert banen op voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Waarom moet Afval loont verdwijnen?

Afval Loont is een extra systeem (je kunt aanbieden bij Afval Loont, maar je kunt het ook laten ophalen). Ondanks dat bij Afval Loont afval brengen beloond werd is er toch te weinig aangeboden. Er wordt nog steeds te weinig papier, plastic e.d. aangeboden bij Afval Loont. De gedachte dat Afval Loont een substantieel bijdrage zou leveren aan de scheidingsbijdrage bleek niet te werken. We hebben het 5 jaar lang geprobeerd, maar helaas heeft het onvoldoende gewerkt. Mensen zijn wel bewuster geworden van het scheiden van afval.
De mensen die nu bij Afval Loont werken worden van werk naar werk begeleid. Wat betreft de verenigingen wordt nog gekeken naar een alternatief om een verlies van inkomsten te compenseren.

De gemeente verdient toch geld aan de afvalstoffenheffing?
Nee, de afvalstoffenheffing is kostendekkend. Alle gelden uit de afvalstoffenheffing moeten worden besteed aan de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Een eventueel overschot gaat terug naar de inwoners.

Zijn die containers nou echt nodig?

Deze minicontainers zijn echt nodig om het scheidingspercentage in Barendrecht,dat zeer laag is, te verhogen. In Barendrecht wordt 287 kg fijnhuishoudelijk afval per inwoner per jaar weggegooid. In dit huishoudelijk restafval zit nog 116 kg GFT en 37 kg papier. Daarom willen we het scheiden van GFT en papier extra makkelijk maken. Ervaringen uit andere gemeenten leert, dat de beste scheidingsresultaten behaald worden als GFT en Papier aan huis wordt opgehaald en PMD+restafval in de buurt wordt ingezameld.

Het college heeft altijd aangegeven na een proefperiode van 6 maanden maatwerk te gaan leveren. Wat houdt dat maatwerk in?

Maatwerk vindt on-going waar nodig plaats. Er is voor de bewoners wel een proefperiode voor de minicontainers ingesteld om te kijken of de 240 liter minicontainer volstaat. Mochten mensen de een extra container wensen dan kunnen ze die direct aanvragen. Mochten er inwoners zijn die met een kleinere minicontainer (140 liter) uit de voeten kunnen dan kunnen zij die na 6 maanden aanvragen. Ook kunnen inwoners de minicontainer 6 maanden op proef nemen, mocht toch blijken dat zij hun afval op een andere manier goed kunnen scheiden dan mogen zij de minicontainer voor GFT en/of papier inleveren.

Als een hele wijk op plekken GFT-cocons wil in plaats van GFT-containers in de tuin, waarom kan dat dan niet? Is het één duurder dan het ander? Valt dit ook onder maatwerk?

Om het beste scheidingspercentage te behalen faciliteren we het scheiden van papier en GFT aan huis om zo niet te hoeven lopen met deze grondstoffen. GFT cocons voor laagbouw is inderdaad maatwerk. GFT cocons zijn niet berekend op tuinafval dan zouden er heel veel cocons moeten komen waardoor de operationele kosten hoger zullen zijn, daarom zijn cocons duurder.

Blijven de bestaande milieuparken voor glas en papier?

Ja, u kunt uw glas en papier daar blijven wegbrengen.

In de brief van de wethouder staat dat Barendrecht in de top 10 staat van slechtst presterende gemeenten in Nederland qua afvalscheiding. Waar kan ik deze cijfers terugvinden?
Deze cijfers zijn gepubliceerd door Rijkswaterstaat en zijn hier te vinden. Het gaat hier om het scheidingspercentage van fijn huishoudelijk afval. Ook op www.benchmarkafval.nl staan statistieken van afvalscheiding per gemeente.
Waarom wordt ons afval naar Friesland gebracht om verwerkt te worden?
Het verwerken houdt in, dat het restafval, nadat de inwoners eerst zoveel mogelijk, glas, papier, GFT-afval, en textiel er zelf al hebben uitgehaald, eerst zal worden nagescheiden. Dat wil zeggen dat het niet herbruikbare afval verder zal worden gescheiden van het bruikbare afval zoals PMD. Het niet herbruikbare afval zal worden verbrand en het bruikbare afval zal als grondstof worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. De nascheidingsmachines bij Omrin zijn heel geavanceerd. Vandaar de keuze voor Omrin in Friesland. De vrachtwagens die het afval naar Friesland brengen rijden op biobrandstof en zijn zodoende CO2 neutraal.

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via info@bar-afvalbeheer.nl Wilt u liever telefonisch contact met onze klantenservice? Bel ons via: